Merlin Sample Norwegian

MERLIN REPORT NORWEGIAN SAMPLE PRINTOUT:

Tolking av fødselshoroskop for Mother Teresa
August 27, 1910 – 1:25 PM
Skopje, Yugoslavia

Tolkingen av ditt fødselshoroskop begynner på følgende side.

Du vil se at tolkingen av ditt horoskop er skrevet i et enkelt språk, og ikke overlesset med astrologiske begreper. Hvis et utsagn står i motsetning til et annet, så representerer dette motsatte egenskaper som kan vise seg til forskjellige tider i ditt liv. For eksempel kan et utsagn om at du er meget sosial og selskapelig, stå i kontrast til et annet om at du foretrekker ensomhet. Tilsynelatende er dette selvmotsigende, men det betyr at du vakler mellom disse to tendensene. Til tider trenger du mye selskap, til andre tider foretrekker du ensomheten.

De astrologiske faktorene som denne tolkningen er basert på finner du også. Disse er inkludert av hensyn til astrologer og studenter av astrologi. Hvis du ikke har studert astrologi, vil disse astrologiske faktorene være meningsløse for deg, og du kan se bort fra dem.

Hvis du finner denne tolkningen av ditt fødselshoroskop interessant og informativ, vil du kanskje ønske å diskutere ditt fødselshoroskop med en profesjonell astrolog for å lære mer om hva astrologien kan fortelle om ditt liv.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tolkningen av ditt fødselshoroskop er basert på planetenes posisjoner i ditt fødselsøyeblikk. Av hensyn til astrologistudenter er disse posisjonene, sammen med annen teknisk informasjon, gjengitt nedenfor:

Sol 3 Vir 20 Pluto 27 Gem 45
Måne 2 Gem 10 N. Node 23 Tau 08
Merkur 0 Lib 16 Asc. 12 Sag 22
Venus 10 Leo 04 MC 2 Lib 46
Mars 13 Vir 37 2. hus 16 Cap 37
Jupiter 14 Lib 00 3. hus 26 Aqu 24
Saturn 6 Tau 32 5. hus 1 Tau 03
Uranus 21 Cap 46 6. hus 23 Tau 12
Neptun 20 Can 39

Tropisk Placidus Standardtid observert
GMT: 12:25:00 Time Zone: 1 timer Øst
Bredde og lengdegrad: 41 N 59 21 Ø 26

Aspekter og orbs:
konjunksjon : 7 Deg 00 Min trigon : 5 Deg 00 Min
opposisjon : 5 Deg 00 Min sekstil : 4 Deg 00 Min
kvadratur : 5 Deg 00 Min kvinkuns : 3 Deg 00 Min
konjunkt Asc : 3 grd 00 min over, 5 grd 00 min under

Chapter 1: Generell karakteristikk

Dine fundamentale behov, verdier og orientering mot livet er symbolisert ved de fire astrologiske elementer. Enhver person har sin egen unike balanse av disse fire grunnleggende energiene: Ild (varme, inspirasjon, entusiasme), jord (praktisk innstilling, realisme, materielle interesser), luft (sosiale og intellektuelle egenskaper), og vann (emosjonelle behov og følelser).

Din elementsammensetning er beskrevet nedenfor. Husk at de fleste mennesker er “ubalanserte” eller har en viss slagside når det gjelder elementbalansen. Hvis du mangler et bestemt element (eventuelt flere elementer), betyr det ganske enkelt at du trenger å bevisst utvikle denne siden av din natur for å lære å godta og/eller kunne jobbe hardere i denne dimensjonen av livet.

Av og til har vi en tendens til å overvurdere det elementet vi mangler, som en slags kompensasjon for noe vi mangler, men i de fleste tilfeller vil vi neglisjere det eller ignorere det. Egenskapene nedenfor vil bli gjentatt og forklart mer grundig i det følgende kapittel.

Du verdsetter orden og trygghet i ditt liv, og foretrekker å ha med kjente størrelser å gjøre, og å følge klart definerte retningslinjer for å nå dine mål. Fornuften mer enn følelsene styrer deg, og du tenker på en klar, praktisk og snusfornuftig måte. Du føler deg ikke vel i selskap med noe som er tåkete, emosjonelt impulsivt eller ekstremistisk, og ting som ikke kan forklares på en rasjonell måte. Selv åndelige og mystiske emner, hvis du har noen interesse for slikt i det hele tatt, må enten ha en vitenskapelig bakgrunn eller bevist gjennom din personlige erfaring og praksis.

Du tenker grundig gjennom en situasjon før du bestemmer hvilken kurs du skal legge deg på. Du måler og analyserer det hele omhyggelig, og en kan stole på at du kommer opp med en rettferdig, fornuftig og gjennomtenkt løsning, uansett hva slags situasjon du måtte møte.

Du er i stand til å takle praktiske områder meget effektivt, og du bruker både din deduktive resonneringsevne og dine ferdigheter med hendene. Det kan imidlertid være lett å bli altfor “voksen” og miste kontakten med det spontane, lekende, vibrerende og barnslige i deg selv. Du kan bli for kontrollert, organisert, og ikke tillate dine følelser, dine lekende impulser å uttrykke seg for fullt. En viss tørrhet og tomhet er resultatet. Du trenger å lære å verdsette en viss grad av “kreativt kaos”n

Du kan ha vanskelig for å takle dine egne eller andres følelser. Følelser eller den emosjonelle tilstand ved en situasjon blir ofte ignorert eller avvist av deg, og du kan på den måten virke ufølsom eller andre kan få den oppfatningen at du ikke bryr deg om dem. Dyp følelsesmessig kontakt, empati, medfølelse og sensitivitet overfor andres følelser er noe du trenger å utvikle, og det vil bli mer klart senere i livet enn i din ungdom.

Selv om du kan virke emosjonelt selvtilstrekkelig, eller hevet over det hele, så kan dine fornektede følelser skape fysiske problemer for deg. Det er derfor klokt og viktig av deg å lære å akseptere og å uttrykke alle dine følelser.

Du kan også oppdage at du trenger en hel del væske, eller at du må bo i nærheten av vann, for å opprettholde en balanse.

Som vi skal se i det neste kapittel, uttrykker du deg på en meget energisk måte, som gjør deg i stand til å omsette dine praktiske ideer i handling.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 1:
Luft og jord er sterkt (F,E,A,W skåre = 12,19,17,1)
Vann er svakt (F,E,A,W skåre = 12,19,17,1)
Jord og luft er sterke og Ascendanten er i ildtegn

Kapittel 2: Din innstilling til livet, og ditt ansikt utad

Det følgende er en beskrivelse av din mest grunnleggende holdning til livet, måten andre oppfatter deg på, og måten du gir inntrykk av å være på; ditt ansikt mot verden. I kapittel 3 vil du lese om “Ditt innerste: Din virkelige motivasjon”, som beskriver hvordan du innerst inne er, og hvor dine sanne prioriteringer ligger. Les dette kapittelet og det neste, og sammenligne dem. Det kan være store forskjeller mellom dem. Noe som kan bety at “ditt indre jeg” ikke skinner igjennom, og at noen kan få seg en overraskelse når de lærer deg å kjenne på et mer dypere nivå. Dette kapittelet beskriver klærne du går i, din rolle i livet, mens kapittel 3 forteller om den virkelige personen bak kostymen.

Livlig, entusiastisk, sprudlende som du er, trives du med spenning, forandringer, å ha muligheten til å utforske nytt territorium, og er ikke lykkelig hvis du må begrense deg til den samme trygge, vanlige og sikre lille verden hele tiden. Du kan være meget rastløs, og lengter alltid mot noe større enn det du hittil har opplevd. Ofte lever du i framtidens visjoner og drømmer. Du har en tendens til å tro at gresset er grønnere andre steder, og du liker å holde deg i bevegelse, bokstavelig talt eller i overført betydning. Du er idealistisk og optimistisk, og forventer alltid noe bedre i framtiden. Du trives best når du har et mål, noe å sikte mot. Så snart du har nådd det, er du imidlertid på vei et annet sted. Du er stadig på utkikk etter nye muligheter, og du er en gambler, villig til å ta en risk og forsøke noe nytt. Muligheten for å oppdage noe nytt er det som gjør livet interessant for deg. Du har stor tro på livet, og du kommer deg raskt på beina igjen etter skuffelser og mislykkede prosjekter.

Frihetselskende og uavhengig som du er, kan du ikke tolerere å bli buret inne i for lang tid, og venner og andre relasjoner må finne seg i å respektere ditt behov for bevegelsesfrihet. Bindende forpliktelser og ansvar veier tungt på dine skuldre, og du kan ha en viss motstand mot å bli “voksen” og ta på deg avgrensningene som hører med til det voksne liv.

Du er vennlig og utadvendt, og har stor sans for lek og moro. Du er også filosofisk anlagt, og kan være ganske frittalende når det gjelder dine overbevisninger og det du tror på. Av og til blir du revet med av øyeblikkets entusiasme, og kan ha en tendens til å overdrive. Du taler i store ord og vendinger, lover mye, og du virker som regel ganske overbevisende. Du gjør alt på en stor måte, en generøs måte. Du vil gjerne ha det beste, og du misliker sterkt grådighet, smålighet og gjerrighet. Dine visjoner er alltid omfattende. Du er i stand til å se det helhetlige bilde, generelle mønster og prinsipp, og du kan være en dyktig politiker, forretningsmann, eller ha en jobb innen høyere utdanning eller i tilknytning til religion.

Andre opplever deg som en grei og god venn, men en som ikke alltid er like konsekvent og pålitelig. Du kan også bli betraktet som en vis person, ettersom du ikke graver deg ned i smålighet og trivialiteter, men er i stand til å gjøre rede for de større perspektiver som åpner opp for nytt potensiale. Du er en person som tror på mirakler, eller rett og slett flaks. Du er en person som aldri gir opp, og du inspirerer og oppmuntrer andre til å se framover.

Til tider kan ditt urolige vesen, din aggresjon, og en altfor pågående tilnærming skaffe deg vansker. Du har en tendens til å bli krenket når det ikke er grunn til det. Du kan bli betraktet som en bråkmaker, en oppvigler, eller en egoist med liten interesse for andre. Forsøk å moderere ditt temperament for å unngå stadig irritasjon og gnisninger med dem du er sammen med.

Du har et tiltalende ytre, og dette sammen med ditt vinnende vesen, kan gjøre deg til en favoritt i dine nære omgivelser. Du er den som er lett å ha med å gjøre, og du vet hvordan du skal tilfredsstille andre. Ikke ta din personlige sjarm for gitt, for du kan også virke forfengelig og ha et for stort behov for andres anerkjennelse.

Du gir uttrykk for en vidsynthet, en generøsitet og velvilje, og skaper et inntrykk av at andre burde lytte til deg og behandle deg med respekt. På grunn av at du gjør et slikt inntrykk på andre mennesker, er det mange dører som er åpne for deg, og det kan se ut som du har mer flaks enn andre. For det meste skyldes det likevel den selvtilliten du utstråler.

Dine familieforhold kan være en smule tyngende, og det kan gi en litt alvorlig tone til din personlighet. Du er en smule usikker, og du kan oppleve det som om andre begrenser deg. Du kan også tvile på menneskeheten generelt og ha en frykt for å mislykkes..

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 2:
Skytten stigende
Mars kvadratur Asc.
Venus trigon Asc.
Jupiter sekstil Asc.
Asc. opposisjion Saturn/Neptun

Kapittel 3: Ditt innerste jeg: Det som egentlig motiverer deg

Inni deg er du ganske annerledes enn det din frie og utvungne, sikre og lekfulle atferd (beskrevet i forrige kapittel) skulle tyde på. Selv om du liker å teoretisere og spekulere, og kan ha store drømmer, så er du i bunn og grunn klartenkt og praktisk. Du kan imidlertid ha en tendens til å bekymre deg og engste deg en hel del, selv om det er vanskelig for andre å se dette på grunn av ditt joviale vesen.

Du er et beskjedent og ydmykt menneske, og du streber sjelden etter å komme i rampelyset eller i en maktposisjon. Du har et skarpt, analytisk sinn, et øye for detaljer, og du foretrekker å observere, dissekere, og studere livet på litt avstand. Samvittighetsfull og konservativ som du er, kan en alltid stole på at du er forsiktig, nøyaktig og gjennomført i ditt arbeid, og du legger din sjel i å gjøre en god jobb. Det du måtte mangel i selvtillit, tar du ofte igjen i dyktighet, og du utvikler gjerne ekspertise, teknisk kunnskap og kompetanse på et spesialområde. Du er flink å bruke hendene til å skape eller reparere ting, og en omhyggelig sans for detaljer og dyktig håndverk er din styrke. Noen vil hevde at du er litt for nøyaktig, for du kan være ekstremt kritisk og pirkete hvis noe ikke er gjort akkurat som du mener det burde være gjort. Du kan også ha en tendens til å bekymre deg om forskjellige saker som andre ville betrakte som hverdagslig og uvesentlig. Du liker å organisere, kategorisere og arrangere alt i et logisk system, og du føler deg ofte i ulag hvis noe ikke passer inn i din perfekte kategori. All uorden irriterer deg. Du ønsker kanskje av og til at du ikke var så pertentlig, for i tillegg til å være opptatt av detaljer, er du også hensynsløst selvkritisk. Både i dine omgivelser, såvel som hos deg selv har du en tendens til å fokusere på svakheter, med et ønske om å forbedre, forfine og perfeksjonere. Du holder deg strengt til fakta, sannheten og er meget ærlig i din selvvurdering. Ofte gir du ikke nok ros eller anerkjennelse for det du gjør.

Du er også meget selektiv og kritisk, og spesielt når det gjelder diett, hygiene og helsevaner. Du har en høy estetiske standard og forfinet sensitivitet, og kan føle deg plaget av elementer i dine omgivelser (som f.eks. rot, sigarettrøk etc.) som andre overser. Din smak er enkel, langt fra framtredende, men forfinet. Råhet, vulgære og direkte kommentarer kan virkelig krenke deg. Du kan av og til være vanskelig å leve sammen med på grunn av din kresenhet, sensitivitet og din fokusering på mat og renhet.

Selv om du kan virke ganske rolig og selvtilstrekkelig, så er du en meget hjelpsom natur og du setter stor pris på å kunne gjøre noe for andre. Du er fornøyd med å bære i en støttende, hjelpende rolle heller en å lede. Du er meget hengiven overfor dem du bryr deg om.

Du er omtenksom og forsiktig i din tilnærming til livet. Realistisk, praktisk og neppe tilbøyelig til å gamble. Du analyserer før du handler. Til tider kan du være litt for seriøs. Å kunne tillate seg å leke og å gjøre feil av og til, kan være SUNT for deg!

Reiser verden rundt, fremmede kulturer, og studier som ekspanderer din intellektuelle horisont og utvider din forståelse av verden, kan være meget attraktivt for deg.

Du har en filosofisk legning og er opptatt av å søke svaret å de store spørsmål i livet, eller å få overblikk over enhver situasjon. Abstrakte begreper og/eller planer for framtiden opptar ditt sinn mye av tiden.

Du kan ofte ha motstridende følelser overfor noe, for dine bevisste hensikter er ofte i konflikt med dine ubevisste emosjonelle behov og drifter. Du blir trukket i to forskjellige retninger. Du kan ha vanskelig for å tilfredsstille både ditt behov for å være et individ, og ditt behov for nære relasjoner og behovet for tilhørighet. Du kan også sende ut motstridende signal, slik at andre ikke alltid vet hvordan de skal forholde seg til deg, eller vet hva du egentlig ønsker. Dermed skaper du forvirring eller konflikt i nære relasjoner.

Realistisk og praktisk som du er, så setter du mål for deg selv som er mulige å nå. Du er i stand til å takle vidtrekkende og vanskelige prosjekter til du klarer å fullføre dem, for du har en selvdisiplin, konsentrasjon og utholdenhet som er beundringsverdig. I tillegg har du også en sterk ansvarsfølelse, og du er meget samvittighetsfull når det gjelder å fullføre dine forpliktelser. Ofte gjør du ting fordi du føler at det er forventet av deg.

Du er kreativ og har mange talent, men du må utvikle selvdisiplin for å kunne kanalisere dine energier produktivt. Du kan ha en følelse av at alt kommer til å bli bra, at du ikke kan tape, og du kan utsette deg for risiko i spill eller spekulasjoner, noe som kan resultere i skuffelser.

Du elsker å underholde, og liker å kultivere dine sosiale kontakter. Du ønsker å forme nære bånd til andre, og de fleste av dem ser ut til å bli harmoniske. Du foretrekker gruppearbeid framfor separate anstrengelser for å nå dine mål.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 3:
Ascendant i Skytten og Sol i Jomfru
Sun i Jomfru Sol i 9. hus
Sol kvadratur Måne
Sol trigon Saturn
Sol konjunct Jupiter/Neptun
Sol opposisjion N. Node/Asc.

Kapittel 4: Mentale interesser og ressurser

En av dine største ressurser, er din evne til å se en sak fra flere sider, og evnen til å kunne forhandle og skape kompromiss og forsoning. Taktfull, fornuftig og med atskillig sosial sans, har du lett for å samarbeide, uansett om det dreier seg om et yrkesmessig samarbeid eller et mer personlig forhold. Du er objektiv og kan vurdere ting uten å være følelsesmessig forutinntatt. Du kan være en utmerket konsulent, forhandler eller gjøre det godt innen PR. Du insisterer på rettferdighet og søker å skape harmoni, eller i det minste en fredelig sameksistens mellom mennesker, og dine diplomatiske evner kommer til sin rett både i yrkessammenheng såvel som i sosial sammenheng. Du har også en estetisk følsomhet, og kan gjerne jobbe innen kunstneriske eller kulturelle omgivelser.

Du har en uslokkelig tørst etter kunnskap og visdom, og etter en stadig bredere forståelse av livet. Du er den evige student og vil bli involvert i høyere utdannelse, filosofi eller religion. Alt som har med lov og orden, kringkasting, publisering, eller kommunikasjon å gjøre er områder som interesserer deg. Du liker å reise vidt omkring, og studere andre kulturer.

Du kan være en utmerket lærer eller rådgiver. Du har et empatisk vesen, og er flink til å lytte og oppmuntre andre til å uttrykke sine indre tanker og følelser. Andre mennesker har tillit til deg, og du er i stand til å lese mellom linjene og sanse andres følelser, i tillegg til det de gir uttrykk for gjennom ord. Du arbeider godt sammen med, og har et godt forhold til kvinner, og den emosjonelle, feminine siden av livet. Du er flink til å uttrykke deg om alt som har med det personlige, menneskelige å gjøre (i motsetning til det faktiske og tekniske). Det å skrive en dagbok kan være nyttig for deg. Du har også et talent for å lære fremmede språk.

Du er aldri fornøyd med det ting gir seg ut for å være. Du må alltid grave under overflaten for å finne en dypere grunn og skjulte motiver – selv om du sjelden avdekker dine egne. Du har en meget mistenksom og kanskje litt paranoid side. Du har et dypt og gjennomtrengende sinn, og du har anlegg for forskning, undersøkende journalistikk, privat etterforskning. Du er meget opptatt av det dypere aspekt ved menneskets psyke, og du kan ha et røntgenblikk når det gjelder å avdekke de indre motiver og intensjonene hos andre. Du føler deg tiltrukket av alt hemmelig, skjult, eller mystisk, og du kan bli involvert i esoteriske eller okkulte studier. Du er også en sterk og overbevisende taler eller skribent, med evnen til å påvirke andres tenkning bare med overbevisningens kraft.

Du er forsiktig og langsynt, med et organisasjonstalent og en evne til å forhandle deg til fordelaktige forretningsavtaler. Du har et vell av planer og er i stand til å tenke dem igjennom og sette dem ut i handling med hell. Det virker som du har evnen til å unngå de virkelige risikofylte foretagender.

Du har en tendens til å bli villedet av ditt feilaktige inntrykk av andre mennesker, og du kan lett føre deg selv bak lyset når det gjelder andre menneskers karakter. På den andre siden kan du også forsøke å utnytte andres svakheter og du kan også tenke deg å bli med på litt lyssky affærer.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 4:
Merkur i Vekten
Merkur i 9. hus
Måne trigon Merkur
Merkur kvadratur Pluto
Merkur konjunct Mars/Jupiter
Merkur konjunct Neptun/Asc.

Kapittel 5: Emosjoner: Stemninger, følelser, kjærlighet

Det virker ikke som du er en intens følelsesmessig eller sentimental person, og du er ofte ikke oppmerksom på dine egne og andre menneskers dypere følelser og emosjonelle behov. Tårer og følelsesutbrudd forvirrer deg og gjør deg ille til mote. Du vil heller løse konflikter ved å diskutere ting fornuftig og rasjonelt, men du har en tendens til å ignorere eller gjøre narr av ethvert forsøk på å gå i dybden av deg selv eller andre.

Du unngår å involvere deg i noe som er tungt og krevende følelsesmessig, og er forsiktig med å gjøre personlige innrømmelser.

Du trenger plenty mental stimulering, og du føler deg knyttet til mennesker som du kan dele dine tanker og mentale interesser med. Konversasjon er meget viktig for deg. Den sterke, stille partnertype er ikke noe for deg.

Du er en meget sympatisk natur og strekker instinktivt ut en hånd til mennesker som trenger hjelp. Du har et dypt behov for å forbedre eller “fikse” andre menneskers liv. Noe som kan være ganske irriterende for en person som ikke føler noe behov for forandringer, eller for å bli “hjulpet” på denne måten. For deg er det nødvendig at kjærlighet og omtenksomhet blir uttrykt gjennom konkrete handlinger eller servise av et eller annet slag.

Du har et optimistisk livssyn, en god intuisjon og evnen til å finne og å bruke enhver mulighet til din fordel. Din raske forståelse av et emne tillater deg å se bakom de vanlige grenser, og du har også mot til å utnytte uventede gjennombrudd.

Du kan ha en tendens til å være en smule dyster, og du blir lett fornærmet. Du forsøker også å undertrykke den sjalusien du opplever. Du kan ha blitt tvunget til å ofre og gi slipp på masse ting i din oppvekst, noe som gjør deg ganske hard og urokkelig senere i livet.

Du er varmhjertet og generøs i kjærlighetslivet, og du kan ikke tolerere smålighet og gjerrighet hos din partner. Du vil ha en Helt, en Prins eller Prinsesse som du kan beundre og tilbe. Noen som du helhjertet beundrer og kan være stolt av. Du er enormt lojal og hengiven når du først finner noen du er glad i.

Du krever kjærlighet og anerkjennelse fra andre, og du misliker sterkt å bli ignorert. Du kan være svak for smiger, og du vil gjerne være litt SPESIELL. Du setter også pris på litt drama og farge i kjærlighetslivet, og de store romantiske gester og overdreven generøsitet, gjør som regel et sterkt inntrykk på deg..

Du har behov for meget intense, dype og følelsesmessige relasjoner, og du foretrekker heller et stormfullt, voldsomt forhold framfor et som er glatt, men mangler vitalitet og lidenskap. Du elsker det helhjertede, og forventer total hengivenhet og oppmerksomhet fra din partner. Tilfeldige, lette relasjoner betyr lite for deg.

Du liker å le, å feire og ha det gøy sammen med dine venner. Følelsesmessig åpen og munter som du er, betrakter du nesten alle som dine venner eller potensielle venner. Ditt gode humør og din vennlighet gjør at du er meget populær og godt likt. Til tider kan du v&aelaelig;re tilbøyelig til å overdrive festlighetene, men du angrer likevel sjelden på dette.

Din nytelsessyk natur, og din materielle og emosjonelle generøsitet som er omtalt ovenfor, danner motvekt til en viss forsiktighet og tilbakeholdenhet når det gjelder å uttrykke dine følelser, og av frykt for avvisning. Til tider er du meget vennlig, jovial, og heller ekstravagant, som nevnt tidligere, men til andre tider er du atskillig mer lukket. Fordi du er så munter og glad i moro, vil sannsynligvis ikke andre mennesker mistenke hvor sensitiv du er for å bli satt utenfor eller mislikt.

Du er en seriøs person som kan ha litt vanskelig for å more deg på en mer sorgløs, spontan og spøkefull måte når du er sammen med andre. Du gjør sjelden noe bare for fornøyelsens skyld, og du kan være meget påholden og gjerrig. Du er litt forsiktig med å nærme deg andre mennesker, og å dele dine følelser med andre. Kanskje på grunn av smertefulle separasjoner i dine tidlige leveår. Selv om du lengter etter kjærlighet og omsorg, så er intimitet vanskelig for deg å takle. Du kan bli følelsesmessig involvert i mennesker som ikke verdsetter deg eller behandler deg skikkelig. Det er nødvendig at du lærer å elske og verdsette deg selv før du kan finne tilfredshet i kjærlighetslivet.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 5:
Måne i Tvillingen
Måne i 6. hus
Måne opposisjion Jupiter/Uranus
Måne konjunct Saturn/Pluto Venus i Løve
Venus i 8. hus
Venus sekstil Jupiter
Venus i aspekt til Jupiter og Saturn
Venus kvadratur Saturn

Kapittel 6: Energi og ambisjoner: Hvordan du når dine mål

Du er en perfeksjonist som holder en høy standard når det gjelder ditt eget arbeid. Ofte synes du at hvis noe skal gjøres skikkelig, så må du gjøre det selv, fordi andre ikke gjør en så gjennomført jobb som deg. Det å gjøre en oppgave grundig, er meget viktig for deg, og du kan begrave deg i minutiøse detaljer som andre ikke ville tenke på. Du streber etter nøyaktighet, effektivitet og presisjon, og du kan bli meget irritabel når ting ikke blir gjort på riktig måte.

På den andre siden kan du bli så mye perfeksjonist, og så selvkritisk at du ikke en gang gjør et forsøk på mange aktiviteter og prosjekter. Rett og slett fordi du tror at du ikke er bra nok. Du er vanligvis beskjeden og realistisk i din vurdering av hva som er mulig for deg å oppnå, selv om du til tider har en tendens til å undervurdere deg. Øvelse gjør mester, og hvis du jobber mye innen et felt, vil du gradvis bygge opp din selvtillit, etterhvert som du tilegner deg dyktighet og ekspertise.

Du tar vare på din energi og bestemmer selv farten, slik at du ikke kaster bort eller sprer dine anstrengelser over et for stort område. En motvilje mot å ta risiko og å avvike fra det tradisjonelle spor, kan av og til begrense dine muligheter. Kort sagt: Det er mulig du ikke setter deg høye nok mål, og slår deg til ro med for lite i livet.

Du har lidenskapelige overbevisninger, og er villig til å slåss for disse når de blir utfordret. Du er villig til å bruke en god del av din energi og kraft for en bestemt sak, og din tro vil være avgjørende i denne sammenheng.

Av og til kan du bli så involvert, og identifisere deg med dine ideer i slik en grad at du ikke er i stand til å vurdere innvendinger fra andre.

Du er i stand til å tåle en god del spenning over en lang periode, for så plutselig frigjøre deg fra denne ved å ty til uventede, men drastisk radikale handlinger. Du utfordrer gjerne andre til en avgjørende kamp.

Språk, ord, kommunikasjon, nettverk, klarhet i tale og skrift. Det å være en budbringer eller en forhandler. Dette er nøkkelbegreper i din karriere, og hvordan du går fram for å nå dine mål og ambisjoner. “Arbeid smartere, ikke hardere” er ditt motto.

Din karriere vil ha noe med beskyttelse, omsorg, pleie eller “å være mor for” på en eller annen måte. Hjem, familieforhold, dyrking av fortiden, og det å fortsette en tradisjon, er også innblandet. Det er sannsynlig at du vil bli ganske populær gjennom ditt yrke eller dine forretninger.

Din motstandskraft og utholdenhet kan være litt svak, og du har en tendens til å lett la deg påvirke av andre. Du kan være disponert for å la deg lure av andre, og du bør vokte deg for å bli involvert i situasjoner som du senere angrer.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 6:
Mars i Jomfru
Mars i 9. hus
Mars opposisjion Saturn/Uranus
MC konjunkt Merkur
Måne trigon MC
MC konjunct Neptun/Asc.

Kapittel 7: Vekst og ekspansjon: Områder hvor du trives

Din styrke ligger i din evne til å samarbeide, å være diplomatisk og å vite akkurat hva slags atferd som kreves uansett hvilken sosial situasjon du befinner deg i. Du har også en sterk rettferdighetssans, og en vilje til å lytte til motpartens synspunkter og oppfatninger, og evnen til å være upartisk og moderat heller enn ekstrem og ensidig.
Din karriere, eller ditt bidrag til verden som helhet vil sannsynligvis berøre mange mennesker på en meget positiv, hjelpsom måte. Du sikter høyt, og har en medfødt tro på deg selv, og tillit til både dine evner og til livet generelt. Noe som gjøre deg i stand til å nå langt. Du ønsker å gjøre noe STORT i livet, og du tiltrekker deg også den støtte du trenger til å gjøre dette, for dine mål er ikke rent egoistiske. Du ønsker å kunne gi noe tilbake, eller å forbedre andres livsvilkår, såvel som dine egne.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 7:
Jupiter i Vekten
Jupiter i 10. hus

Kapittel 8: Områder som utfordrer deg, eller som er vanskelige for deg

Du har en tendens til å enten overvurdere eller undervurdere det du eier. Du kan også gå til det ekstreme når det dreier seg om kroppslige behov og ønsker, og kan være enten livsnyter eller asket. Du kan fornekte deg sensuell nytelse og å nyte fruktene av ditt arbeid. Du kan også være litt gjerrig og ha vanskelig for å gi fra deg noe frivillig. Ofte kan du oppleve det som om du ikke har nok til å føle deg trygg, uansett hvor mye (penger, forsikringer etc.) du har!

Det kan være vanskelig for deg å være spontan, eller å slå håret ut, for du har en tendens til å begrense denne siden hos deg selv ved å være altfor selvbevisst og opptatt av det inntrykk du gjør på andre.

Du kan jobbe mye og hardt innen idrett eller et kreativt medium for å utmerke deg. Du har nemlig et meget, meget sterkt ønske om å bli lagt merke til, bli anerkjent, og betraktet som noe spesielt på en eller annen måte. Selv om du faktisk kan være ganske fremragende, så må du også lære å slappe av og more deg i større grad.

Du har en tendens til å være litt tilbaketrukken og har vanskelig for å diskutere viktige ting med familien. En seriøs og dyp tenker som gjerne vil dele ditt syn med andre, men som kan ha vanskelig for å finne de rette ordene.

Du forsøker å bygge ditt liv på en solid grunn, men du kan oppleve det som vanskelig å komme seg framover, fordi du alltid vender blikket bakover. Dette kan resultere i en mindreverdsfølelse og perioder med depresjon.

Nå skal vi belyse atferdsmønstre som du instinktivt tyr til når du er under stress. Hovedsakelig en ubevisst prosess, og en prosess som du er tilbøyelig til å overdrive – fordi den er så vanlig og lett å ty til. Retningen du må følge for å oppnå balanse, større bevissthet og helhet, er også beskrevet.

Du vil tjene på å bli mer bevisst rytmen til årstidene og den naturlige verden. Ved å lære å redusere tempoet, og la livet utfolde seg i sitt eget tempo. Det å anlegge en hage, oppfostre et barn, eller en annen levende skapning, eller det å dyrke noe, gir deg en slags indre balanse.

Du har en tendens til å være dypt mistenksom, og ikke stole på førsteinntrykket, og å se skjult agenda og mørke motiver selv der det ikke eksisterer noen! Livet trenger ikke å være en konflikt hele tiden. Lær å akseptere ting som de er.

Du trenger også å utvikle tålmodighet, sinnsro og stabilitet ved å konsentrere deg om de daglige aktiviteter og handle på en konsistent og pålitelig måte overfor andre.

Området hvor det er mest sannsynlig at du vil kjempe med disse tingene er i lekfull selvutfolding, spill og idrett, og kreativ virksomhet. Forsøk å utvikle ethvert kunstnerisk, kreativt og uttrykksfullt potensiale som du føler du har, og bruk egenskapene som er beskrevet ovenfor.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 8:
Saturn i Tyren
Saturn i 5. hus
Saturn opposisjion Merkur/Asc.
Saturn opposisjion Asc./MC
N. Node i Tyren
N. Node i 5. hus

Kapittel 9: Originalitet og fantasi

Områder hvor du er kreativ, unik, ustabil eller tvangspreget

Du har en uvøren, impulsiv, eller meget ukonvensjonell holdning til penger, materielle ting, og eierforhold. I det hele tatt vil du ikke bli eiet av det du eier. Det å være nødt til å eie noe kan oppleves som tyngende.

Du kan også tjene penger gjennom noe som er uvanlig, meget ustabilt, eller meget oppfinnsomt og nytt. Din materielle flaks vil ha en tendens til å svinge mye gjennom hele livet.

Du har en meget aktiv fantasi, og kan utvikle en interesse for det overnaturlige, psykiske fenomener eller okkulte emner. Du kan ha underlige fantasier, og/eller en vag frykt for “spøkelser”, “astralplanet”, eller døden. Det kan være lurt å holde seg borte fra slike områder som du føler deg usikker i forhold til, inntil du føler deg godt forankret i den praktiske verden i tillegg.

Emosjonell intensitet, intens attraksjon, og en følelse av noe skjebnebestemt preget dine nære relasjoner. Det virker som du ikke kan utstå lettere, mer overfladiske relasjoner. Det virker som de uten unntak er dype, intense opplevelser som avdekker dybdene hos deg selv. Du kan føle deg tiltrukket av mektige, karismatiske, viljesterke mennesker som utfordrer, går imot, eller kanskje vekker til live din egen makt og styrke. Ditt ekteskap vil sannsynligvis være et område hvor din vekst er sterkest.

Du har en tendens til å bli lett irritert og sint. Du kan ha irrasjonelle utbrudd og du kan glefse etter noen uten tilsynelatende grunn. Ditt generelle hastverk kan resultere i uhell hvis du ikke er forsiktig.

Du kan være litt uklar i din tenkemåte, og har en tendens til å føle deg ensom og fjernt fra andre i perioder. Frykt for egen utilstrekkelighet kan forstyrre perspektivet, og til tider kan du oppleve det som du ikke har styrke nok til å fortsette med dine oppgaver.

Du er meget sensitiv overfor verden rundt deg, og har lett for å bli påvirket av andre. Dine opplevelser gjør et sterkt inntrykk og er meget intense. Du har et rikt drømmeliv, og av og til kan du ha drømmer som forteller noe om det som skal skje i framtiden.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 9:
Uranus i 2. hus
Neptun i 8. hus
Pluto i 7. hus
Uranus opposisjion Måne/Mars
Neptun konjunct Saturn/MC
Pluto konjunct Måne/Neptun

Kapittel 10: Generasjonspåvirkning: Din aldersgruppe

I dette kapittelet vil vi diskutere karakteristiske trekk ved din generasjon. Det er selvsagt ikke sikkert at du deler alle disse egenskapene med din generasjon, men du kan være sterkt påvirket av den tone som hersker i denne generasjonen.

Det første emnet er “Den ubevisste og emosjonelle drivkraften til din aldersgruppe”. I denne seksjonen vil vi beskrive en dypt følt trang, nesten tvangspreget, som preger din aldersgruppe. Denne driften kommer til overflaten med stor styrke og makt, og etterlater seg derfor mange forandringer og omveltninger i sitt kjølvann. Det andre avsnittet handler om “Idealene og illusjonene i din aldersgruppe”, og beskriver drømmene, fantasiene og de åndelige mål for din aldersgruppe. Det tredje og siste emne er “Hva er nytt og forskjellig i din aldersgruppe”, som beskriver områder hvor du og din generasjon er oppfinnsomme, uvanlige, og områder hvor det også kan være mye ustabilitet og upålitelighet.

Karakteristikken nedenfor påvirker en gruppe mennesker som er født innenfor en bestemt tidsperiode som strekker seg over flere år. Det er en eller flere forskjellige astrologiske faktorer beskrevet i hver av de tre seksjonene nedenfor.

De ubevisste og følelsesmessige strømninger i din aldersgruppe

Du er en del av en gruppe født innen en 30-års periode, som har en letthjertet og sorgløs holdning til livet. Deres ubevisste og emosjonelle behov er ikke så store og ikke så vanskelige som for andre generasjoner. Deres tilnærming til livet er litt mer luftig og avslappet. Dere vet at dere har det bra, og tar ikke livet så seriøst som andre generasjoner.

Dere er en nysgjerrig og spørrende gjeng som elsker puslespill og ordleker. Noen i din generasjon vil følge disse interessene med stor iver, og bidra til oppsiktsvekkende gjennombrudd på områder som har med språk, matematikk eller logikk å gjøre.

Slike gjennombrudd belyser også viktigheten av utdanningen og fordelene denne kan gi. Din generasjon er meget opptatt av å forbedre standarden på utdanning og akademisk dyktighet. Et enormt fremstøt blir gjort når det gjelder å gi lese- og skrivekunnskaper til alt folket, å utvikle adekvate verbale og matematiske ferdigheter, og å hindre studenter i å hoppe av sine studier. Dette er edle mål som de fleste generasjoner støtter, men din generasjon legger atskillig større vekt på dette enn andre aldersgrupper gjør.

Generasjonen som etterfølger din er langt mer følelsesmessig og personlig sensitiv enn din gruppe er. Derfor er mange av dere ikke oppmerksomme på den emosjonelle støtte og ømme pleie barna trenger (Deres barn tilhører nemlig neste aldersgruppe).

Idealer og illusjoner i din aldersgruppe

Du tilhører en gruppe mennesker som er født innen en 14-års tidsperiode, og som er meget intuitive, følsomme og sentimentale. Din generasjon nærmer seg religionen på en følelsesmessig og hengiven måte, og er mindre opptatt av spesielle dogmer og doktriner enn andre generasjoner. Dere er en følelsespreget og sentimental gruppe som holder godt fast ved spesielle og dyrebare minner.

De som er født i din generasjon kan være meget inspirerte, men kan også bli forvirret og komme ut av likevekt på grunn av alt som er irrasjonelt eller paranormalt. Det gamle holder ikke mål lenger, og det nye er fascinerende men vanskelig å integrere. Denne aldersgruppen er meget fascinert av nye teknikker og oppfinnelser som virker nesten mirakuløse.

Hva er nytt og annerledes i din aldersgruppe

Du tilhører en gruppe mennesker som er født innen en 7-årsperiode som er aktive når det gjelder å omforme forretningslivet, statsstyrelsen eller andre større sosiale strukturer. En hel del modernisering og reorganisering finner sted. Det meste har som formål å gjøre tilværelsen bedre for menneskene. Din generasjon vil foreslå forskjellige reformer som vil variere fra nasjon til nasjon. Enkelte vil for eksempel legge større vekt på sosialisering av offentlige tjenester, og andre vil legge mer vekt på å privatisere de offentlige tjenester. Uansett hva som måtte være tilfelle, så streber din generasjon etter større effektivitet og utnyttelse, og en hel del sløseri blir eliminert fra industri og statsapparat.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 10:
Pluto i Tvillingen
Neptun i Krepsen
Uranus opposisjon Neptun.