Child Sample Norwegian

CHILD REPORT NORWEGIAN SAMPLE PRINTOUT:

Barnehoroskop for: Tara Lipinski
Juni 10, 1982 – 12:01 PM
Philadelphia, PA

*** Introduksjon ***

Denne astrologiske barnetolkningen har blitt utformet som en guide for Tara’s foreldre, med et spesielt formål, nemlig å yte hjelp med hensyn til Tara’s vekst og kulturelle oppdragelse, å understreke og forsterke hennes verdier, og å hjelpe foreldrene til å bli mer bevisst mulige misforståelser eller mulige problemer som Tara kan møte i løpet av sitt liv.

Kapittel 1 beskriver hvordan Tara virkelig er (Solposisjonen i horoskopet), måten hennes personlighet uttrykker seg på (Ascendanttegnet). Kapittel 2 og 3 beskriver mors og fars innflytelse på Tara, noe som IKKE er det samme som en beskrivelse av deres personligheter, men måten Tara opplever dem på, og hvilke karakteregenskaper hun tilegner seg fra hver enkelt av dem. I horoskopet til en av hennes søsken, vil beskrivelsen av foreldrene kunne være helt ulik, på grunn av at forskjellige individer har forskjellig perspektiv. Kapittel 4 utfyller beskrivelsen av Tara’s temperament med å fokusere på hennes sinn, hennes innstilling til utdannelse, og hennes intellektuelle kapasitet.

Kapittel 5 beskriver Tara’s skjebne, hennes yrke, og muligheter for å lykkes i den materielle verden. For å få et mer fullstendig bilde av Tara’s yrkesmuligheter, er det nødvendig å kombinere det som står i dette kapittelet med det som står i kapittel 1 og alle andre relevante opplysninger i denne tolkningen.

Kapittel 6 analyserer Tara’s helsetilstand, enkelte tendenser eller muligheter for fysiske sykdommer blir nevnt, noe som IKKE betyr at Tara vil få disse, en etter en. Det betyr at dette er hennes svake områder, og at hun kan være utsatt for en eller flere av disse mulighetene. Som et supplement er enkelte anbefalinger for en bedre ernæring nevnt. VENNLIGST KONSULTER EN LEGE MED HENSYN TIL EVENTUELLE PROBLEMER SOM MÅTTE OPPSTÅ MED BARNETS HELSE! FØLG LEGENS RÅD OG DEN MEDIKASJON ELLER TERAPI HAN/HUN ANBEFALER! ASTROLOGI BØR ALDRI BRUKES SOM ERSTATNING FOR PROFESJONELL MEDISINSK BEHANDLING!!!

Til slutt beskriver kapittel 7 den astrologiske påvirkningen fra de ytterste planetene, noe som påvirker alle barn som ble født i den samme tidsperiode, med felles ideer og atferd, og derfor felles generasjonstrekk.

Det er sannsynlig at du kan finne enkelte selvmotsigelser i denne tolkningen. Dette er på grunn av at enkelte planeter kan være gunstige på enkelte livsområder, mens andre planeter kan være mindre hjelpsomme, og kanskje også virke destruktivt. Dette betyr at Tara kan ha både positive og negative opplevelser på samme felt. Bruk din intuisjon og sunne fornuft til å komme fram til din egen konklusjon. Men husk at ethvert barn, uansett hvilket tegn han/hun ble født under, trenger KJÆRLIGHET for å kunne vokse på rette måten.

*** Astrologiske data ***

For alle som har litt kjennskap til astrologi, er planetposisjonene i
fødselstidspunktet, og annen teknisk informasjon oppgitt nedenfor:

Sol     19 Gem 26               Neptun 25 Sag 51
Måne     2 Aqu 55               Pluto  24 Lib 16
Merkur   7 Gem 01               Asc.    8 Vir 27
Venus   12 Tau 33               MC      4 Gem 55
Mars     5 Lib 20               2. hus  2 Lib 37
Jupiter  0 Sco 52               3. hus  1 Sco 42
Saturn  15 Lib 33               5. hus  9 Cap 09
Uranus   1 Sag 54               6. hus 10 Aqu 45

Tropisk  Placidus   Standardtid observert
GMT: 16:01:00   Tidssone: 4 timer Vest
Bredde og lengdegrader: 39 N 57 08 75 W 57 08

Aspekter og orbs:
konjunkt  :  7 Deg 00 Min
opposisjon:  6 Deg 00 Min
kvadratur :  6 Deg 00 Min
trigon    :  6 Deg 00 Min
sekstil   :  4 Deg 00 Min

*** Kapittel 1 ***
Generell beskrivelse av barnet: Dets essensielle natur og
personlighet. Den fysiske kroppen og barndommen.

Sol i Tvillingene:

Tvilligenes barn er meget nysgjerrige. Alle livets fasetter fascinerer henne, og hun elsker å utforske naturen. Tara lærer seg raskt å gå og snakke. Foreldrene må passe godt på henne, da hun har en tendens til å gå seg bort. Hun har behov for å gå turer, å gå, snakke og kommunisere. Hun blir fort lei av ting, og trenger å utvikle sine  mangfoldige interesser. Hun er en person som kan gjøre mange ting på en gang. Enhver form for hindring eller undertrykkelse av friheten kan framprovosere en følelsesmessig nedstemthet som kan være vanskelig å overvinne. Hvis hun må holde seg innenfor et lite, avgrenset område, er det nødvendig at hun har tilgang til mange leker, bøker, TV, og noen å snakke med. Hun kan gjøre andre mennesker nervøse fordi hun er i stadig bevegelse, og ingenting kan stoppe henne fra å snakke. Det er ikke noen vits i å fortelle henne at det ville være mye bedre hvis hun forsøkte å oppføre seg som andre barn, som reagerer tregere og som ikke er så fantasirike. Utfordringen ligger i å få henne til å redusere tempoet uten å frustrere barnets grunnleggende natur.

Hun er meget sosial, oppvakt, bråmoden, og alltid opptatt av å stille spørsmål. Hun er meget dyktig, og utmerker seg i intellektuelle aktiviteter som matematikk, litteratur, språk, etc. Hun har ingen problemer med å lære med mindre emnet blir for kjedelig for henne. Hun har meget uttrykksfulle hender, og er rask i vendingen, og hun har lett for å mime. Det kan være en god idé å gi henne et tryllesett i presang, så hun kan utvikle sine naturlige talenter. Av og til kan hun ha en tendens til å overdrive, lyve, og gjøre narr av andre. Hun har en meget god fantasi, og kan ofte forskjønne sannheten, og faktisk også tro på sine fantasier. Tvillingbarnet må lære å fortelle sannheten, og å utvikle sine fantasier gjennom skriving eller annet kreativt arbeid. Hvis Tara ikke lærer å uttrykke seg uten hemninger, kan hun bli meget innadvendt som voksen, som en måte å beskytte seg på. Hun vil aldri være fornøyd med kun en aktivitet om gangen, og er faktisk i stand til å gjøre leksene mens hun lytter til radio.

Hennes hovedproblem er mangel på tålmodighet, mangel på utholdenhet til å gå dypere ned i detaljene, og at hun blir altfor lett påvirket av andre. Etter hvert som barnet vokser opp, er det viktig at foreldrene lærer barnets venner å kjenne. Som yngling vil hun alltid snakke i telefonen, gå ut med forskjellige venner hver uke, og ofte skifte planer når det gjelder framtidig karriere. Foreldrene burde ikke bekymre seg over dette, da barnet er et av de smarteste i hele dyrekretsen, og vil utvilsomt gjøre et sterkt inntrykk på alle med sine mange evner, sin oppvakte natur, og sin veltalenhet. Hun vil alltid være naiv og barnslig, og må av den grunn lære seg viktigheten av ansvarlig atferd.

Jomfruen som stigende tegn (Ascendant):

Tara’s kan være tynn og spinkel. Hennes bevegelser vil være myke og rolige, men hun har livlige øyne som gir uttrykk for stor intelligens. Hennes nysgjerrighet, og hennes ønske om å vite alt, vil være merkbart allerede i ung alder. Allerede i vuggen vil hun observere og studere alt som foregår rundt henne. Etter hvert som hun vokser opp, vil hun vise stor interesse for detaljer, og vil være meget kresen i sine preferanser. Selv om hun har et oppvakt sinn, så er hennes skyhet hennes største ulempe. Denne astrale påvirkningen gjør at hun skjuler sitt virkelige potensiale fordi hun føler seg utilstrekkelig eller usikker. Foreldrene må hjelpe Tara med å jobbe for å bli kvitt denne følelsen. Hennes sensitivitet kan få henne til å lukke seg og trekke seg tilbake når det dukker opp problemer. Hvis hennes Sol (som beskrevet ovenfor) er plassert i et sterkt tegn, vil denne styrken sjelden bli vist i hennes personlighet. Tara kan derimot leve et intenst indre liv, men dette trenger ikke om å komme til syne utad. Hun må læres, på en forsiktig måte, hvordan hun skal kunne gi uttrykk for sine følelser, hvordan hun skal stole på sine egne beslutninger, og hvordan hun kan handle i samsvar med dette. Mest sannsynlig vil hun analysere hvert et steg i sin atferd, av og til bare i sin fantasi. Hun kan bruke sykdom som en måte å få oppmerksomhet på, eller en måte å be om beskyttelse eller kjærlighet på. Hvis hennes foreldre alltid gir respons på dette, kan han bli en hypokonder.

Barndommen er styrt av Merkur og kan være full av opplevelser som vil øke hennes kunnskaper og intelligens. Hun vil føle en dragning mot vitenskapen generelt, og vil alltid se etter logiske svar på ethvert spørsmål. Hennes familie kan ha økonomiske problemer eller være emosjonelt ustabile, noe som kan påvirke hennes sensitivitet på en dyptgående måte. Hennes ubevisste kan holde fast på dette, og omforme det til frykt og fobier i framtiden. Foreldrene må huske at uansett hvor sterkt soltegnet hennes er, så vil denne ascendanten gjøre henne meget sensitiv, skjør, og lett påvirkelig. Vanligvis vil Tara’s frykt være frykten til de voksne som hun omgås. Den beste medisin er kjærlighet og logisk, konsenkvent atferd. Tara’s usikkerhet manifesterer seg sterkest i ungdomsårene. Hun finner mer sikkerhet og balanse som voksen.

*** Kapittel 2 ***
Morsfigur: emosjoner, følelser, evnen til å elske og dele med andre.

Måne i Vannmannen:

Tara vil ha spontane følelser, og de vil være frie og ukonvensjonelle. Hennes opprørstrang mot alt vil få henne til å frigjøre seg fra alle begrensninger hun møter. Hennes hjerte er fritt, og hennes sinn er orientert mot framtiden, noe som av og til kan bidra til at hun blir misforstått. Hun vil være meget nysgjerrig og sosial. Tara vil være glad i mange forskjellige mennesker og det vil være stor variasjon i hennes vennskapskrets. Tara vil føle et nært slektskap med mennesker som er “annerledes” og utradisjonelle. Hun vil være mer intellektuell enn emosjonell, og følelsene kan svinge fort.

Hennes mor vil sannsynligvis langt fra være tradisjonell, og vil være mer som en venn enn mor for henne. Hun vil la henne ta sine egne beslutninger, og bestemme over sitt eget liv. Hun vil elske sin frihet, og lære barnet å verdsette sin egen frihet. Dette kan resultere i mangel på interesse for, og en rasjonell holdning til sine følelser, og at hun har vanskelig for å vise hengivenhet og kjærlighet. Hun vil ha mye kreativitet i seg, og et oppfinnsomt talent som kan uttrykkes både gjennom kunst og vitenskap.

Måne i 5. hus:

Hun vil være romantisk og sjarmerende, noe som er grunnen til at hun vil ha et spennende kjærlighetsliv, alltid på jakt etter “den rette”. Tara vil ha karisma og en poetisk fantasi. Hun vil ha kreative evner, noe som kommer til syne i hennes aktiviteter. Som mor vil hun være svært omsorgsfull, og vil lære sine barn å være snille, og å vise sine følelser, selv om hun kan ha en tendens til eiertrang overfor sine barn.

Måne kvadratur Jupiter:

Tara vil sannsynligvis ha en overbeskyttende mor, og som konsekvens av dette, vil hun reagere med en ubekymret, passiv og uengasjert innstilling hele livet igjennom. Hun vil måtte lære å kontrollere sin holdning til penger, da hun har en tendens til å ødsle. Tara vil gjerne oppleve alt, noe som kan tappe henne for fysisk energi. Tara føler seg tiltrukket av det lettvinte liv, og vil ikke alltid følge opp sine forpliktelser.

Måne Trigon Merkur:

Tara vil ha et skarpt, fantasirikt, logisk og oppriktig sinn, og hun vil uttrykke seg på en harmonisk måte. Hun vil være en fornuftig jente, og løser sine problemer uten å bekymre seg. Tara vil ha lett for å forstå andres problemer, noe som gir henne evnen til å lede andre mennesker, eller til å bli en stor taler.

Måne Trigon Mars:

Tara vil være ambisiøs, bestemt, besluttsom, og rask til å reagere. Hun vil ha en sterk fysikk, noe som vil hjelpe henne å overvinne helseproblemer. Hennes følelser vil være meget intense, og vil alltid bli taklet på en positiv og konstruktiv måte. Tara vil foretrekke å jobbe alene da hun ofte kan føle seg meget utålmodig i forhold til mennesker som ikke tilpasser seg hennes rytme. Hun vil også være oppriktig og direkte i sin måte å uttrykke følelser på.

Måne Sekstil Uranus:

Tara vil være spontan, fri, og kreativ. Hun vil ikke føle seg helt vel med å være følelsesmessige bunden. Hun vil også mislike alt som legger bånd på hennes måte å utfolde sin personlighet på. Tara vil være intelligent og alltid interessert i nye ideer. Hun vil føle seg tiltrukket av originale ting, og av okkulte emner og forskning. Hun vil sannsynligvis reise mye, og ofte skifte bosted.

Venus i Tyren:

Tara’s kjærlighet vil være stabil og varig. Hun vil være øm og kjærlig, og vil kjenne seg sterkt tiltrukket av mennesker hun er glad i, selv om det oppstår krangler eller misforståelser. Tara vil utvikle en sterk eiertrang, ikke bare overfor gjenstander, men også når det gjelder personlige relasjoner. Hun vil ha en tendens til å nyte det søte liv og fornøyelser generelt, og hennes sans for god mat og søtsaker kan forårsake vektproblemer. Hennes karisma vil tiltrekke seg beundrere som bare ønsker å gjøre henne til lags, og som en konsekvens av dette kan hun bli litt lat. Tara må lære å skaffe seg det hun ønsker seg gjennom egen innsats.

Venus i 9. hus:

Tara vil ha et intenst behov for kunnskap og vil stadig være på utkikk etter aktiviteter som kan utvide hennes emosjonelle verden. Hun vil være filosofisk, religiøs, og vil ha stor glede av å reise. Tara vil sannsynligvis forelske seg i utlandet og muligens gifte seg med en person fra et annet land. Hun vil ha en sterk intuisjon og vil også være en kultivert person. Tara vil også ha stor glede av å studere og å utvide sine ferdigheter generelt, og som et resultat av dette vil Tara ha en urban, kultivert væremåte.

Jupiter i Skorpionen:

Tara elsker mysterier og spenningsromaner. Hun vil være en evig forsker som alltid stiller spørsmål og søker kunnskap. Hun vil også vise en enorm interesse for det overnaturlige, og som voksen vil hun merke en dragning mot det mystiske og åndelige. Hun vil ha stor selvtillit, og er meget utholdende når det gjelder å jobbe for noe hun ønsker seg.

Jupiter i 2. hus:

Tara vil lykkes i forretninger og vil tjene mye penger. Hun må lære seg selvdisiplin og sparsommelighet for å unngå mange potensielle problemer. Hun kan tjene til livets opphold gjennom forskjellige investeringer, import/eksport forretninger, reiser, aksjer, etc. Tara vil eie mye, noe som gjør at hun føler seg trygg og beskyttet. Hun vil imidlertid også være generøs, og vil dele sine eiendeler med andre.

Jupiter Konjunkt Pluto:

Tara vil ha evnen til å leve livet fullt ut. Hun vil jobbe desperat for å oppnå sine idealer og mål, og kan også ha suksess i en lederposisjon i løpet av sitt liv. Hennes atferd og følelsesmessige uttrykksmåte vil være intens og av og til en smule overdreven. Tara kan skaffe seg fiender på grunn av sin direkte væremåte og sin sterke selvsikkerhet. Hun må lære hvordan hun kan moderere sine holdninger og å kanalisere sin dynamiske styrke på en kreativ og positiv måte.

Neptun i 4. hus:

Tara kan oppleve mange flyttinger, og kan bli litt forvirret med hensyn til sine røtter. Kanskje hennes foreldre eller forfedre var fra et annet land, eller at uvanlige forhold eksisterer på hjemmearenaen. Tara vil ha vanskelig for å stabilisere sin hjemmesituasjon, og hun vil bare finne fred og harmoni inne i seg selv. Det er også sannsynlig at den ene av foreldrene kan ha en eskapistisk holdning i forhold til problemer, noe som kan skape tvil og usikkerhet hos henne.

*** Kapittel 3 ***
Farsfigur: autoritet, makt, evne til å ta ansvar og å forsvare seg.

Sol i 10. hus:

Tara vil være meget ambisiøs, og vil sikte seg inn på en høy posisjon i livet, hvor hun kan kontrollere sin skjebne. Tara ble ikke født til å spille annenfiolin, men til å styre sine egne skritt. Hun kan derfor ha vanskelig for å innrette seg etter autoriteter, og kan også gjøre opprør mot slike. Forholdet til faren er svært viktig for henne, og vil på en måte være avgjørende for hennes framtidige ambisjoner. Hennes far kan være en velkjent størrelse i samfunnet, men dette betyr ikke at Tara vil følge i hans fotspor. Tara vil av sin far lære å kjempe for sine egne mål, å handle besluttsomt og med den nødvendige selvtillit, og å være lojal mot sine prinsipper. Denne astrologiske posisjonen vil kunne gi materiell suksess, sosial anerkjennelse, og en høyere status i livet. Hennes store energi og stolthet vil gjøre henne til et uovervinnelig menneske.

Sol Trigon Saturn:

Tara vil oppnå suksess i livet takket være selvdisiplin i sitt arbeid, og stabil innsats. Hun vil ha god konsentrasjons- og organisasjonsevne. Generelt sett vil livet hennes være velordnet, sunt og langt. Tara vil ha en dyp beundring for sin far, som sannsynligvis vil være en meget vellykket person, og vil ha mange egenskaper som Tara ønsker å tilegne seg som voksen. Tara vil alltid være en person som en kan stole på.

Sol Trigon Pluto:

Tara vil ha en meget intens og brennende motivasjon, noe som kan plassere henne i en lederposisjon. Hun vil ha en lidenskapelig holdning til alt hun liker, og kan også være fanatisk i sine ideer. Tara vil ikke være fornøyd med stillstand, og vil jobbe hardt for å omforme ting slik at de passer inn i hennes idealer. Hun vil ha en meget god konsentrasjonsevne, viljestyrke og en fin evne til å kvitte seg med sykdommer og svakheter. Tara kan være svært interessert i okkulte emner og livets mysterier, og vil utvikle utmerkede observasjonsevner.

Saturn i Vekten:

Tara trenger mye tid for å ta en beslutning, selv om hun kan virke preget av ubesluttsomhet, så vil hun likevel velge riktig til slutt. Hun kan være meget tilbakeholden og vil sannsynligvis ha visse problemer i sitt sosiale liv. Selv om Tara vil ha få venner, så vil de bestandig stille opp. Tara vil ha en sterk rettferdighetssans, og vil være en god dommer eller advokat. Hun vil alltid være meget diplomatisk og vil gi uttrykk for sine oppfatninger på en korrekt måte. Denne astrologiske posisjonen kan indikere et sent ekteskap, eller gi en seriøs ektefelle.

Saturn i 2. hus:

Tara kan bli oppfostret i en familie der alle er opptatt av penger, eller har økonomiske problemer. Som et resultat av dette, vil Tara være svært opptatt av slike ting. Hun vil være svært forsiktig, og vil alltid forsøke å spare penger, da hun er redd for å være foruten. Denne astrologiske posisjonen betyr ikke at Tara ikke vil være i stand til å tjene penger, men at det vil skje sakte og gradvis. Tara må jobbe hardt og utholdende for å nå sine mål, og hun er nødt til å overvinne sine bekymringer og sin engstelse. Tara kan tjene penger på investeringer i faste eiendom.

Mars i Vekten:

Tara vil ha en sterk rettferdighetssans og vil slåss mot alt som hun synes er urettferdig eller umenneskelig. Tara vil ha stor glede av å jobbe sammen med andre mennesker. Hun vil oppleve at resultatene blir bedre når hun jobber i et team, selv om hun også kan bli sjalu og konkurrerende. Det er svært viktig at hun lærer seg å ikke bli så avhengig av andre, da det kan resultere i at hun mister sin selvtillit og får vansker med å ta beslutninger senere i livet. Tara vil være en sjarmerende, generøs, sosial og hyggelig person. Hun liker andre mennesker og nye ideer. På den negative siden kan Tara vise tendenser til latskap – til tider gjør hun ikke nok for å oppnå det hun ønsker. Da hun er så søt og sjarmerende og karismatisk, vil hun av og til la andre gjøre ting for seg istedenfor å gjøre dette selv. Det er svært viktig for Tara å finne fysiske aktiviteter som utløp for all sin energi. Dette kan hjelpe henne til å kjempe mer, og unngå tendensen til latskap. Hennes humor og sensitivitet blir stimulert av musikk og farger – myke lyse og harmoniske omgivelser vil raskt oppveie hennes dårlige humør, og heve stemningsleiet.

Mars i 2. hus

Tara har store ambisjoner og vil jobbe intenst for å oppnå alt hun ønsker seg i den materielle verden. Hvis hun ikke får det hun ønsker seg umiddelbart, kan Tara bli meget aggressiv og utålmodig. Hun vil tjene mye penger, men hun vil også bruke mye, da hun kan være generøs og ødsel. Tara liker å sette i gang prosjekter som utfordrer henne, hvor hun kan bruke sin fysiske styrke og mentale energi. Hun vil føle sterk tilfredshet med det hun presterer gjennom egen innsats, så foreldrene må ikke forsøke å finne løsninger for henne, men heller gi henne utfordringer og oppgaver underveis. Tara må lære seg å være forsiktig med penger, ellers kan hun oppleve mang en økonomisk krise på grunn av dårlig styring med pengene.

Mars Sekstil Uranus:

Tara vil jobbe hardt og vise stor entusiasme, vitalitet, fysisk styrke og kreativitet. Hun vil ha sterk selvkontroll, og vil ha en positiv innstilling til livet. Tara vil løse sine problemer på en enkel måte, og reagerer på en effektiv og nøyaktig måte. For å lykkes på et område, må Tara føle at hun har mulighet til å bevege seg og uttrykke seg fritt. Tara føler seg tiltrukket av nye, originale og revolusjonære ideer, men hun vil avvise alle former for vold og fanatisme.

Uranus i 3. hus:

Tara vil være meget intelligent, og hennes ideer vil være svært uvanlige. Hun vil føle at hun er i takt med tiden, og vil være meget oppfinnsom og vitenskapelig anlagt. Hun vil formidle sine ideer på en ukonvensjonelle måte, og hun kan gjøre det godt som taler eller skribent. Hennes skarpe sinn vil gjøre at hun kan bli en god etterforsker. Tara vil være svært forskjellig fra sine søsken, det er også mulig at hun i perioder kan oppleve en uventet avstand til disse. Tara’s ideer vil ikke bli helt forstått av menneskene rundt henne (naboer, slektninger etc.), og han kan oppleve latterliggjøring og misbilligelse. Det er også mulig at Tara vil være meget  ustabil i sine studier, og at hun kan skifte skole flere ganger.

Pluto i 2. hus:

Tara vil ha forskjellige inntektskilder, og kan bli rik på grunn av sitt talent for økonomisk styring. Hun er en samler av materielle gjenstander, og kan også behandle mennesker hun er glad i som eiendommer, ved å forsøke å dominere disse, og hun kan være ekstremt sjalu. Tara bør lære å være mer forsiktig i sine ambisjoner, og mindre gnieraktig med sin økonomi. I motsatt fall kan hennes økonomiske besettelse skape problemer i følelseslivet.

*** Kapittel 4 ***
Mentalitet: intelligens og evne til kommunikasjon.

Merkur i Tvillingene:

Tara vil ha et aktivt og rastløst sinn. Hun vil alltid være på jakt etter forandringer. Hennes forestillingsevne og intellekt må bli stimulert for at hun skal kunne utvikle sin intelligens fullt ut. Hennes allsidige sinn kan gjøre at hun interesserer seg for flere ting samtidig, og ofte vil hun være engasjert i to eller tre ting samtidig, men hun kan risikere å ikke oppnå så gode resultater. Tara må lære seg selvdisiplin og utholdenhet. Hun kan gjøre det godt i studier uten større anstrengelse, takket være sitt logiske og snartenkte sinn. Det er sannsynlig at Tara har lett for å bli lei av nesten alt, så hun er alltid på utkikk etter noe nytt. Hennes evne til å formidle seg vil være meget god og uten hemninger. Hun vil ha et sterkt behov for å gi uttrykk for sine ideer, og få kjennskap til andres oppfatninger. Dette er også grunnen til at hun er svært snakkesalig og alltid stiller spørsmål. Tara vil ha en god evne til å lære nye språk, og vil også ha en fin humoristisk sans. Hennes skarpsindighet vil også gjøre henne til en mester i parodiering. Hun vil alltid se den morsomme siden ved situasjoner. Tara kan ha talent for skriving, noe som gjør henne egnet til yrker som har med kommunikasjon, journalistikk, reiser, fotografering, språk, og handel å gjøre.

Merkur i 10. hus:

Tara vil være meget meddelsom, utadvendt og vellykket. Hun vil skifte jobb mange ganger, og sannsynligvis vil hun ha mer enn en jobb samtidig. Hennes yrke vil være svært viktig. Hun vil føle seg tiltrukket av politikk, eller ethvert område som innebærer kontakt med mennesker. Tara vil være meget flink til å formidle sine tanker, og kan gjøre det godt som taler. Hun vil alltid være skarpsindig, og ha et aktivt sinn. Dette gir henne mulighet til å takle og organisere andre mennesker. Tara kan ha en tendens til å bli overambisiøs og egoistisk i sin jakt på å realisere sine ambisjoner. Hun vil helt sikkert gjøre det godt i det yrke hun måtte velge, tatt i betraktning hennes intelligens og iderikdom. Farens innflytelse vil være ekstremt viktig når det gjelder utviklingen av barnets sinn.

Merkur Opposisjon Uranus:

Tara vil ha et våkent og aktivt sinn. Hennes ideer og tanker vil være atypiske, eksentriske, og unike. Hun vil gjøre opprør mot begrensninger av hennes frihet, og alt som hun betrakter som pålegg. Tara kan være rastløs, nervøs, arrogant, og meget sær når det gjelder det hun liker og ikke liker. Hennes oppfatninger kan være sjokkerende og fordomsfrie, og hun vil ikke bry seg særlig om hva andre synes om disse. Sannsynligvis vil hun ikke klare å konsentrere seg om et bestemt emne over lang tid. Hennes rastløse sinn gjør at hun stadig er i bevegelse og forandring, med fare for at hun avslutter prosjekter halvveis. Hun liker å utfordre andres tanker og ideer, og vil være meget skarp. Tara må lære å være mer avslappet for å unngå overanstrengelse.

Merkur Trigon Mars:

Tara vil ha et rastløs sinn, og vil aldri slutte å lære. Hun vil være en praktisk, kjapp, sansevar og modig person. Hun har lett for å oppdage svakheter hos andre. Tara er meget kreativ og kan gjøre det godt innen skribentvirksomhet, eller aktiviteter hvor hun kan bruke hendene. Hun vil være meget bestemt og seriøs i sine beslutninger, uten å måtte ty til aggresjon. Hun har et sinn som aldri hviler, så hun må alltid være i aktivitet.

Skorpionen på 3. husspiss:

Tara vil være en meget intuitiv og spørrende person. Til tross for sine interesser innen vitenskap og forskning, vil hennes sinn jobbe bedre gjennom å følge intuisjonen enn å følge logisk deduksjon. Hun vil ha lett for å oppfange andres indre eller skjulte følelser uten problemer, og avsløre løgner uten noe virkelig bevis. Hun kan også ha utallige paranormale opplevelser, som for eksempel telepati. Tara kan være en smule tilbakeholden og reservert. Hun liker ikke å snakke så mye om seg selv, og hvis hennes følelser blir såret, eller noen fornærmer henne, kan hun føle et sterkt nag inni seg. Hun må lære å uttrykke seg på en friere måte, og å takle sin aggresjon på en konstruktiv måte. Hvis hun har anlegg for litteratur, kan hun senere i livet gjøre det godt som skribent.

*** Kapittel 5 ***
Skjebne: yrke, muligheter for suksess og sosial anerkjennelse.

Tvilling MC

Tara’s skjebne vil lede henne langs forskjellige veier, i konstant søken etter forandring, og hun vil sannsynligvis ha mer en et yrke. Hennes store intelligens vil gjøre det mulig for henne å lykkes i nesten alt hun begynner på, selv om hun ikke har noen fullstendig utdannelse innen faget. Hun er svært hyggelig, har en god hukommelse, en sterk overtalelsesevne, og talenter, men hennes største problem er at hun har lett for å kjede seg når det blir mye rutine, og hun kan også være ustadig. Dette er også en av grunnene til at Tara må velge et yrke som gir henne mulighet til å komme i kontakt med forskjellige mennesker, å reise til forskjellige steder, og innrette seg etter forskjellige skikker. Det bør aldri være mangel på kommunikasjon i hennes yrke, da dette er nødvendig for at hun skal føle seg tilfreds. Andre mennesker kan ha en sterk innflytelse på henne, og mange av de forandringer hun foretar seg kan ha sin bakgrunn i påvirkning fra familie, kjæreste eller venner.

Hun kan velge et av følgende yrker (eller flere av dem samtidig): Journalist, taler, skribent, forretningskvinne, professor, underholdningsartist, språklærer, sjåfør, oversetter, kunstkritiker etc, og mange andre yrker hvor hun opptrer som en mellommann.

Hennes eldre søsken (hvis hun har noen), kan spille en foreldrerolle i livet hennes. Senere kan de også drive forretninger sammen, eller være tilknyttet hverandre gjennom yrket. Slektninger og venner født under Tvillingenes tegn vil ha en sterk innflytelse på hennes skjebne.

*** Kapittel 6 ***
Helse: mulige fysiske problemer og anbefalinger angående diett og ernæring.

Sol i Tvillingene:

Tvillingene symboliserer lungene, bronkiene, luftrøret, oksygenopptaket i blodet, armene, hendene, og skuldrene. Generelt sett vil Tara være heller nervøs, rastløs, og inkonsekvent i kostholdet og i behandling av sykdom. De mest vanlige plager vil være forkjølelse, astma, influensa, håshet, og nervøs hoste. Foreldrene bør passe på at Tara ikke går for tidlig ut av senga når hun er syk, for hun vil være meget utålmodig og ønsker å gå tilbake til sine daglige aktiviteter på et for tidlig stadium. Noe som kan resultere i tilbakefall. Tara bør passe på skifte av vær og årstider, som kan forårsake forkjølelse eller allergier. De fleste av hennes fysiske problemer vil stamme fra overanstrengelse av nervesystemet. Hun bør også være nøye med kostholdet, da hun har en tendens til heller uregelmessige måltider, og spise til forskjellige tider. Det er også viktig at hun får regelmessig søvn.

For å bevare sin sunnhet, er det viktig at Tara tar følgende råd til etterretning: Hun bør unngå overanstrengelse. Hun må få mye frisk luft, og delta i friluftsaktiviteter. Det kan være fornuftig å drive med idrett, og hun bør unngå røyking, og å oppholde seg i dårlig ventilerte steder. Hun bør begrense sitt inntak av kjøtt og heller spise soyabønner og soyaprodukter. Det kan være en fordel å ha et nesten vegetabilsk kosthold, og spise bare fisk og fjærfe. Hun har behov for mye kontakt med andre mennesker, og uttrykke seg fritt i andres nærvær (sannsynligvis bør hun ha en telefon i nærheten av seg). Regelmessige måltider til faste tider er viktig. Hun bør også gjøre avslappingsøvelser, og det er også meget viktig å unngå mennesker og situasjoner som gjør henne nervøs.

Saturn i Vekten:

Denne astrologiske posisjonen kan resultere i at prosessen som utskiller urinen fra blodet, nyrene, eller urinrøret, fungerer dårlig. Den kan gi urinretensjon, skape problemer med nyrestein, eller blodsykdommer som et resultat av dårlig fungerende nyrer.

Vannmannen på 6. husspiss:

De kortsiktige problemer som kan oppstå med hensyn til Tara’s helse, har sitt opphav i nervøse sammenbrudd, stress, elektrisitet i kroppen, og mangel på B-vitaminer. Det er svært viktig for Tara å lære å slappe av og la sine nerver få hvile.

For å forhindre problemer kan hun inkludere følgende elementer i kostholdet: salater, uraffinerte korn, valnøtter og frø, asparges, korn, linser, vannkarse, soya, kålhoder, kokosnøtter, druer, sitron, ananas, peanøtter, hvetekimer, bipollen, eggeplommer, og all mat som er rik på B-vitaminer.

De langsiktige problemer i tilknytning til Tara’s helse kan stamme fra manglende tilførsel av oksygen til kroppen, mangel på vitamin A og D, og magnesium. De mest vanlige problemområder vil være sirkulasjonssystemet, noe som forårsaker mangelfullt blodomløp i armer og bein, hjertebank og hjerteproblemer generelt.

Hun bør følge det kosthold som er nevnt ovenfor, pluss spise selleri, gulrøtter, brokkoli, blålusern, linser, grønn og rød pepper, fersk eller tørket fersken, kirsebær, epler, sitron, appelsin, frisk ost, yoghurt, og solsikkefrø. Hun bør unngå stekt og fet mat, og hun bør ikke drikke alkohol eller røyke, og bør også sørge for plenty fysisk aktivitet.

*** Kapittel 7 ***
Generasjonspåvirkning: ideer og følelser som er felles for barnets
aldersgruppe.

Uranus i Skytten:

Tara tilhører en generasjon som forsøker å avdekke universets mysterier gjennom forskning og hardt arbeid. De vil være interessert i romfart og alle slags vitenskapelige oppdagelser. De vil også være meget optimistiske og ungdommelige. Den frie måten de uttrykker sine ideer vil være svært viktig. Tara vil sammen med sine samtidige utvikle nye filosofiske og religiøse tanker som vil være fremtredende i framtiden. Tara liker å reise og møte mennesker i fjerne land, og utvide sin horisont og sine kunnskaper. Hun vil imidlertid også være en smule skeptisk, dristig og opprørsk.

Neptun i Skytten:

Tara’s generasjon vil forsøke å oppdage nye religiøse og filosofiske verdier. De vil dukke dypt ned i de forskjellige oppfatninger om livets mening. Det er også sannsynlig at mangt som har med lov og rett og utdanning å gjøre vil gjennomgå en forandring. Som en del av denne generasjonen vil Tara være interessert i å bli med i grupper som er opptatt av reformer. Hun vil kjenne en dragning mot nye ideer, og vil søke etter en universell religion, og vil lære forskjellige kulturer å kjenne. Det er også mulig at hun kan møte falske profeter, men hennes sterke intuisjon vil som regel fortelle henne hvem som er hva.

Neptun Sekstil Pluto:

Tara vil ha store kreative og kunstneriske evner. Hun vil kjempe mot alt som oppleves om urettferdig, og vil forsøke å reformere lovverket. Hennes intuisjon vil være sterk, og vil tvinge henne til å studere og avdekke naturens hemmeligheter. Sannsynligvis vil hennes tanker om frihet, eller måten hun bruker sine mystiske kunnskaper på, ikke bli skikkelig forstått. Uansett, så vil ikke hennes interesse for dette emnet avta.

Pluto i Vekten:

Tara’s generasjon vil være opptatt av utviklingen av menneskelige relasjoner og deres kommunikasjon. De vil ikke være særlig egoistiske og vil forstå viktigheten av å lytte til andre, og alltid søke en balanse og en harmoni mellom de forskjellige synspunkter. De vil være interessert i psykologi og sosiologi, og vil foreslå nye måter å forholde seg til hverandre både innen forretninger og i relasjoner, og forsøke å utvikle en bedre forståelse og tilfredshet. Deres politikk vil lede til fredsavtaler mellom forskjellige land, som gjør det mulig å unngå våpenkappløp eller politiske maktkamper. Som en del av denne gruppen vil Tara vise en sterk forkjærlighet for skjønnhet og harmoni. Hun vil ha en sterk rettferdighetssans, og et velutviklet sosialt instinkt.