Basic Forecast Report Norwegian

Basic Forecast – Sample Printout: Norwegian

ASTROLOGISK FRAMTIDSANALYSE FOR
Prince William

Juni 21, 1982 – 9:08 PM
London, England

Juni 9, 1998 – Juli 9, 1998

Din astrologiske framtidsanalyse begynner på neste side. Hvis tidsperioden for en tolkning er for eksempel oppgitt som “Juli 1,1995 (Juni 15, 1995 til Juli 15 1995)”, betyr dette at den aktuelle tendens begynner i midten av juni, når sin sterkeste innflytelse rundt den 1. juli, og slutter i midten av juli. Første dato som er oppgitt, er når tendensen når sin maksimale styrke. Vi kan kalle dette for høydepunktet. Tendensen starter på begynnelsesdatoen, øker gradvis i styrke til høydepunktet er nådd, og avtar deretter gradvis fram til sluttdatoen. En tendens kan vare fra noen få dager til et halvt år eller deromkring.

Du vil også merke at den samme tolkingen kan dukke opp periodevis i løpet av samme året. Dette er ikke uvanlig. I enkelte tilfeller vil begynnelse og sluttdato for to tendenser være den samme, den eneste forskjellen mellom de to tendensene er ulikt høydepunkt. Dette betyr at den aktuelle tendens har to høydepunkter, i stedet for et. Det kan også skje at det er tre eller flere høydepunkter for den samme astrologiske tendens. For å eliminere overflødige tolkninger, kan du bli informert om at denne tendensen også har inntruffet tidligere, og bli henvist til tidligere forekomst av denne tolkingen.

Du kan lure på hva forkortingene etter datoen står for. Du kan se at det står “Sat konj Plu” etc. Disse forkortingene er tatt med for at de som har kjennskap til astrologi skal kunne se hvilke astrologiske faktorer som er involvert.

Vi håper at du liker din astrologiske framtidsrapport. Diverse tekniske detaljer er oppgitt nedenfor, for de astrologer som måtte ha interesse av disse.

Tropisk/Placidus NATAL CHART

Utregnet for tidssone 0 timer

Natal posisjoner:
Sol= 0CN07 Måne= 5CN01 Merk= 8GE58 Ven=25TA40 Mars= 9LI12
Jup= 0SC29 Sat=15LI30 Ura= 1SA30 Nep=25SA33 Plu=24LI10
Asc=28SA38 MC= 3SC46 2.hus=14AQ31 3.hus= 2AR02 5.hus=25TA17 6.hus=12GE20

PLANET-TIL-PLANET VALG
Natal: Sol Måne Merk Ven Mars Jup Sat Ura Nep Plu Asc MC
Transitt: Sol Merk Ven Mars Jup Sat Ura Nep Plu

ASPEKTER ORB ASPEKTER ORB
Konj ( 0 grader 00 minutter) 1 grader 00 minutter Oppos (180 grader 00 minutter) 1 grader 00 minutter
Sqr ( 90 grader 00 minutter) 1 grader 00 minutter Trig (120 grader 00 minutter) 1 grader 00 minutter
Sekst ( 60 grader 00 minutter) 1 grader 00 minutter

Mai 17, 1998 (Mai 16, 1998 til Juni 10, 1998)Mars 5. hus

Ditt behov for å uttrykke deg på en kraftfull måte er meget sterk nå, og du engasjerer deg i konkurranseidrett og leker, konkurranser, prøver etc., med mye energi og iver. Du spiller tøft, og du spiller for å vinne. Alle kreative prosjekter og interesser vil oppleve et ekstra energipuff.

De mer romantiske drifter er også sterke, og du er aktivt på jakt etter noen du finner attraktiv. Et kjærlighetsforhold kan bli mer intensivt på denne tiden.

Juni 2, 1998 (Juni 1, 1998 til Juni 20, 1998) Ven 4. hus

På denne tiden vil du føle et behov for å gjøre hjemmet mer hyggelig, komfortabelt, og vakkert. Kanskje ved å kjøpe kunst til hjemmet, anlegge en hage, eller kjøpe noe som du og din familie har mye glede av. Du kan også invitere dine venner til en festlig sammenkomst.

Juni 3, 1998 (Juni 2, 1998 til Juni 20, 1998) Sol 6. hus

Du er opptatt av å gjøre ditt beste i jobben, og er også stolt av det du gjør. Dette er en god tid for å undersøke hvordan du bruker tiden og energien din, med et øye for å forbedre effektiviteten og produktiviteten.

Alt som har med helse å gjøre er også viktig for deg nå, og du kan bli inspirert til å starte med et program som har med selvkultivering å gjøre, forbedring av dine helsevaner, eller begynne på en ny diett eller et slankeprogram.

Juni 7, 1998 (Juni 6, 1998 til Juni 14, 1998)Merk 6. hus

Det å tenke, lese og lære om hvordan du skal forbedre arbeidet ditt, eller en del av det, vil være på dagsordenen nå. Du kan også lære en ny teknikk. Diskusjoner med medarbeidere eller ansatte vil sannsynligvis være fruktbare, og noen mindre, men allikevel fordelaktige forandringer vil sannsynligvis bli resultatet.

Hvis du har et helseproblem, vil det i denne tiden være til hjelp å snakke om det (med noen som har kunnskap på dette området).

Juni 7, 1998 (Mai 30, 1998 til Juni 17, 1998)Jup Sqr Nep

Dette er en spennende, vidunderlig befriende tid for deg! Du føler deg ungdommelig, begeistret, kreativ, eventyrlig og oppriktig spent og entusiastisk over det du holder på med. Friske ideer og muligheter finnes i overflod. Dette er tiden for å bryte opp fra en gammel vane og komme i kontakt med levende, kreative mennesker og aktiviteter.

Du er mer opptatt av å gjøre kreative og spennende ting enn å ta deg av de daglige rutiner og forpliktelser på denne tiden.

Det er en stor sjanse for at du vil motta en presang eller kanskje et tilbud som gir deg frihet til å leve et rikere og mer tilfredsstillende liv. Og selv om en håndgripelig og konkret presang ikke lander på dørterskelen din, vil dette fremdeles være en tid med hell og gode sjanser for deg ettersom du nå blir involvert i aktiviteter som både er berikende og inspirerende.

Juni 8, 1998 2 PM(Juni 8, 1998 til Juni 9, 1998)Merk Trig Sat

Dette er en gunstig tid for å reise, særlig til steder du aldri har opplevd tidligere. Steder hvor du kan få nye ideer og oppleve verden på en annen måte. Studier av nye begreper og forestillinger er også givende; din evne til å forstå abstrakte ideer, og ditt ønske om å vokse intellektuelt, er sterk nå. Alt som kan utvide ditt verdensbilde virker tiltrekkende på deg på denne tiden. Du er interessert i det store bildet og er mindre oppmerksom på, og har mindre interesse for detaljene.

Juni 8, 1998 (Mai 31, 1998 til Juni 18, 1998)Jup Sekst Ven

Du er jovial og liker å ha det gøy i denne tidsperioden. Du vil sannsynligvis ha mye glede av en fest, og delta i morsomme sosiale begivenheter. Du kan forvente mye latter, vitser, og oppleve mange lykkelige stunder sammen med andre i denne perioden.

Du vil sannsynligvis legge rutiner og andre forpliktelser til sides til en annen dag. Dette kan ergre partneren din eller andre familiemedlemmer. Ditt ønske om å være sosial og ha det moro, kan lett kollidere med andres ønsker om at du gjør det arbeidet som forventes av deg.

Du utrykker dine følelser åpent og hjertelig, og andre gleder seg over ditt selskap. Du er gavmild, og du kan gjerne kjøpe en dyr presang til noen. Det motsatte kan også være tilfelle, og du kan oppleve å få en stor eller dyr presang på denne tiden. Dersom andre deler ditt gode humør, vil dere oppleve en morsom tid sammen.

Du vil bruke masse penger på denne tiden, og kjøpe ting av høy kvalitet. Du vil sannsynligvis også hengi deg til det rikholdige matbords gleder, og kan oppdage at det kreves litt ekstra viljestyrke for å kontrollere din appetitt på søtsaker eller fete matvarer.

Juni 10, 1998 (Mai 31, 1998 til Juni 21, 1998)Sat Sekst Sol

Gode relasjoner til overordnede, sjefer, representanter for styresmaktene, foreldre og andre autoritetspersoner kan være til stor hjelp nå. En person med autoritet eller innflytelse kan hjelpe deg i arbeidet ditt , du kan få anerkjennelse, eller bli forfremmet, eller du kan underskrive en kontrakt eller avtale som er av stor betydning. I alle tilfelle vil dette være en positiv tid da du er i stand til å ofre deg selv for saker som betyr noe, og det arbeidet som er mest meningsfull for deg. Denne astrologiske innflytelsen er ikke så dramatisk sterk, så du bør ikke forvente deg større forandringer i livet, men du kan forvente at din livssituasjon tar et bestemt, om enn beskjedent, skritt i riktig retning.

Juni 10, 1998 (Juni 9, 1998 til Juli 4, 1998) Mars 6. hus

Du blir oppildnet på jobb, og jobber hardt for å oppnå mye, men det kan oppstå friksjon i forhold til dine medarbeidere hvis du blir for utålmodig og pågående. Du er ikke så mye lagspiller i denne tiden, og det er en fordel å kunne jobbe for seg selv.

Dette er også en utmerket tid for å satse på tiltak for å forbedre helsen, som for eksempel sette i gang med et hardt treningsprogram. Se likevel opp så du ikke overanstrenger deg.

Juni 12, 1998 1 PM(Juni 12, 1998 til Juni 13, 1998)Merk Trig Plu

Tankene dine er drømmende, fantastiske, og litt på vidvanke akkurat nå. Din fantasi og intuisjon er forsterket, noe som er en fordel for kreativt eller artistisk arbeid. Imidlertid vil din evne til praktisk resonnement, og evne til å fokusere på det nærliggende, være en del redusert. Din dømmekraft angående konkrete saker er en smule tåket på denne tiden, så det kan være lurt å utsette viktige avgjørelser.

Juni 13, 1998 4 AM(Juni 12, 1998 til Juni 14, 1998)Merk Oppos Nep

Tankene dine kan være litt triste. Det virker som du har noe arbeid foran deg på grunn av tidligere feilvurderinger. Eller du kan returnere til den grå hverdagen etter en behagelig tid. Du kan også motta informasjon som bekymrer deg. Forsøk å gjøre det du klarer uten å bekymre deg for mye, eller tynge deg selv ned med ansvaret for alt. Selv om et problem ikke kan løses eller utryddes, kan det bli administrert på en intelligent måte.

Juni 14, 1998 (Juni 4, 1998 til Juni 25, 1998)Sat Oppos Jup

Langsiktige prosjekter og viktige arbeidsoppgaver kommer til et kritisk punkt akkurat nå. Du blir stilt overfor nye hindringer som gjør at du på nytt må vurdere retningen av arbeidet og karrieren. De frustrasjonene du møter nå kan gjøre deg nokså motløs og deprimert. Ikke la deg bli så motløs at du gir opp et arbeid som er meget viktig for deg og som du har investert mange timer i! På den andre siden; fortsett ikke blindt og hårdnakket uten å ta i betraktning alternative måter å tilnærme seg arbeidet ditt. Litt forandring i din måte å tilnærme deg sakene på, kombinert med en god gammeldags oppskrift, vil hjelpe deg å komme gjennom utfordringene i denne tiden.

Noen av dine mest rosenrøde håp og drømmer møter de nøkterne realiteter nå. Responsen på dine ideer, på ditt kreative arbeid og din innsats er svært dårlig nå. Prøv ikke å få oppmerksomhet eller fremheve deg selv eller arbeidet ditt nå; konsentrer deg om det du gjør og hvordan du gjør det. Det er mye reparasjoner, vedlikehold, fininnstilling og korrigering som må gjøres i ditt kreative arbeide, i hjemmet, i henhold til verktøy, maskineri, etc. på denne tiden, og det er best å konsentrere seg om disse problemene nå.

Dette er ikke en særlig gunstig tid for morsomme og spennende aktiviteter, så ikke planlegg store fester og spennende begivenheter på denne tiden. Humøret ditt er dempet. En sammenkomst med venner nå vil sannsynligvis ende i en alvorlig diskusjon om arbeide og forpliktelser. Noe som i og for seg ikke behøver å være noe negativt, hvis det er dette du ønsker. Imidlertid vil for mange atspredelser på denne tiden bare irritere deg, siden du ikke er i stand til å glemme det presset og de bekymringene som krever din oppmerksomhet.

Juni 14, 1998 2 PM(Juni 14, 1998 til Juni 15, 1998)Merk Oppos Asc

Du er inspirert på det kreative, artistiske eller spirituelle området på denne tiden. Din fantasi, intuisjon og psykiske følsomhet er større, og du oppdager at du ønsker å male eller lytte på musikk, dagdrømme eller fantasere, heller enn å konsentrere deg om praktiske saker.

Juni 14, 1998 (Juni 14, 1998 til Juli 11, 1998)Merk 7. hus

På denne tiden har du behov for, og vil oppsøke andre mennesker for å få deres meninger og råd, da du innser at en objektiv, eller alternativ innfallsvinkel vil hjelpe deg til å få klarhet i dine egne tanker. Andre kan spille djevelens advokat i diskusjonene du blir innblandet i.

Samtaler med vennen din, forretningspartneren, eller andre nære bekjente vil sannsynligvis være til en del hjelp nå, og du kan være i stand til å forhandle fram en avtale eller komme til en beslutning angående et problem du har hatt. Du er sannsynligvis mye mer rettferdig og objektiv på denne tiden.

Juni 15, 1998 5 AM(Juni 13, 1998 til Juni 16, 1998)Mars Trig Sat

På denne tiden vil du gjerne utvide aktivitetsområdet ditt; du har energien til å utføre mye og å ta på deg flere utfordringer. Dette er en svært god tid for å gjennomføre de planer og løfter som du har gitt deg selv, siden alle nye initiativ høyst sannsynlig vil lykkes. En sunnhetskur, et initiativ for å avansere yrkesmessig, eller alt det du gjør for å nå et prisverdig mål eller ideal, kan lykkes i denne tiden.

Juni 15, 1998 7 AM(Juni 14, 1998 til Juni 16, 1998)Merk Konj Sol

Du er nokså krystallklar på denne tiden og utleverer deg selv på en svært direkte og artikulerende måte. Din redelighet, og tilbøyelighet til å åpent si hva du mener, imponerer andre. Dette er en bra tid for å holde taler, presentere dine ideer offentlig, eller rett og slett fortelle om dine synspunkter til mennesker som betyr mye i livet ditt. Hvis du er i et yrke der du omgås med ord, ideer, eller kommunikasjon, vil dette være en svært positiv og fruktbar tid for deg.

Juni 15, 1998 11 AM(Juni 14, 1998 til Juni 16, 1998)Merk Trig Jup

Du er ivrig etter å diskutere tankene og planene dine med andre på denne tiden, og du kan ha en svært fruktbar idédugnad med andre, en livlig debatt, eller et svært aktivt møte der dere virkelig oppnår noe. Du er verbalt påståelig og kan legge frem din egen plan eller ide på en nokså overbevisende måte.

Juni 15, 1998 11 AM(Juni 14, 1998 til Juni 16, 1998)Sol Trig Plu

Du føler deg noe blasert nå, mindre fokusert på ordinære oppgaver, og muligens mindre handlekraftig også. Din innlevelse og ditt fantasiliv er svært aktivt og du kan drømme frem noen svært kreative ideer. På den negative siden har du en tendens til å spre energien din, eller en tendens til å ville unnvike den virkelige verden.

Juni 16, 1998 10 PM(Juni 15, 1998 til Juni 17, 1998)Sol Oppos Nep

En skuffelse eller avklarende innrømmelse tvinger deg til å revurdere kursen, foreta justeringer, og å ta i bruk mer av dine ressurser enn du egentlig hadde planlagt. Stort arbeidspress, en følelse av stress og uro og tyngende forpliktelser, kan resultere i en mindre helsekrise. Ikke bruk opp all energien din på denne tiden; ligg lavt i terrenget og gjør bare det som virkelig er nødvendig.

Juni 17, 1998 12 AM(Juni 16, 1998 til Juni 18, 1998)Merk Trig MC

Du er tiltrukket av det mystiske nå. Uløste eller uvanlige problemer og de skjulte aspektene, eller det som foregår bak sceneteppet i en situasjon, interesser deg meget, og du gransker og søker inntil du finner sannheten. En interesse for psykologi eller andre menneskers’ hemmeligheter kommer til syne. Du finner stor glede i romaner eller fortellinger som handler om spionasje, mystikk og overnaturlige ting.

Juni 17, 1998 2 PM(Juni 17, 1998 til Juni 18, 1998)Merk Konj Måne

En hendelse kan medfører misforståelser. Manglende beskjeder, eller avtaler som går i vasken, kan forekomme. Dette kan medføre forandring i planer du har lagt. Arbeidskolleger, sekretærer, resepsjonister og andre mennesker (som du normalt tar for gitt at de er der), som sørger for at flyten i livet ditt er stabil, kan være uberegnelig inkonsekvente, eller rett og slett bidra til at du blir holdt på avstand fra et eller annet. Du kan også motta nyheter som du egentlig skulle ønske du ikke hadde fått. Forsøk å takle disse mindre irritasjonsmomentene og ubehagelighetene på strak arm.

Juni 19, 1998 3 PM(Juni 19, 1998 til Juni 20, 1998)Merk Sqr Mars

Det er en vennlig, velfungerende og avstemt tone i din omgang med andre nå. Det er en bra tid for sosiale aktiviteter og for å komme i kontakt med venner. Du unngår heftige diskusjoner og ønsker ikke å fokusere på tørre eller praktiske saker. Lesing av lett skjønnlitteratur, gå ut for å se en romantisk komedie, eller rett og slett tilbringe en hyggelig tid sammen med noen du liker, er mer i tråd med dine følelser nå.

Juni 20, 1998 4 AM(Juni 19, 1998 til Juni 21, 1998)Sol Oppos Asc

På denne tiden vil du ha mye glede av kunst, teater, musikk, og din egen indre fantasiverden. Din fantasi er livlig. Hvis du har en interesse for åndelige emner, vil disse interessene komme i forgrunnen nå. En manglende evne til å være bestemt, og en mangel på energi eller drivkraft er en mulig negativ tendens. Du kan være heller lat i disse dagene.

Juni 20, 1998 (Juni 19, 1998 til Aug 7, 1998) Sol 7. hus

Fellesskap, ekteskap og dine nære personlige relasjoner krever mye av oppmerksomheten din nå, og du blir utfordret til å samarbeide og kanskje til å oppgi noen av dine egne personlige interesser av hensyn til harmonien i relasjoner og gjensidige goder. Det hele dreier seg mer om “vi” enn “meg”. Du ønsker ikke å kjempe alene, og vil søke kameratskap og råd hos andre.

Hvis du har det vanskelig innenfor et felt i livet ditt, er tiden nå inne for å søke hjelp fra en rådgiver eller konsulent, et råd fra noen som har en objektiv innfallsvinkel.

Juni 20, 1998 (Juni 19, 1998 til Juli 4, 1998) Ven 5. hus

Du føler deg inspirert både kreativt og i kjærlighetslivet, og du uttrykker dine kjærlige følelser ganske åpent nå. Kreative uttrykksmåter av ethvert slag er anbefalt på denne tiden. Du vil også ha mye glede av kunstneriske, musikalske, eller kulturelle tilstellinger og aktiviteter, spesielt sammen med noen du er glad i.

Juni 20, 1998 9 PM(Juni 20, 1998 til Juni 21, 1998)Ven Konj Ven

Dette er en gunstig tid for å planlegge sosiale aktiviteter, eller kanskje også delta i forretningsmøter der takt og vennskapelighet ville være et pluss. Du fungerer som en diplomat og tolk for mennesker med forskjellige synspunkter. Det vil også være en gunstig tid for å oppsøke en kulturell begivenhet; som for eksempel en kunstutstilling eller teater. Tanker om kjærlighet, en takknemlighet for det vakre og en estetisk glede over dine omgivelser kommer i forgrunnen. En kort reise for fornøyelsens skyld vil også være fordelaktig nå.

Juni 21, 1998 5 PM(Juni 20, 1998 til Juni 22, 1998)Sol Konj Sol

Denne dagen vil du gjerne fremstå som noe spesielt, få alles oppmerksomhet og bli akseptert. Det er en tid da du ønsker å verdsettes som det du er; et enestående individ. Dette er begynnelsen på et nytt år for deg, og du føler deg ladet med ny energi, vitalitet og erkjennelse av intensjon.

Juni 22, 1998 2 AM(Juni 21, 1998 til Juni 23, 1998)Sol Trig Jup

Din vitalitet og tapperhet er stor, og du er ivrig etter å møte utfordringer. Du kan utføre ganske mye arbeide, særlig arbeid som medfører fysiske anstrengelser. Dersom du er aktiv i idrettssammenheng, vil du være spesielt ivrig i konkurranser og i det hele tatt være svært energisk. Selvtilliten er stor.

Juni 22, 1998 8 PM(Juni 22, 1998 til Juni 23, 1998)Merk Sqr Sat

Ditt sinn er opptatt av større saker og de mer vidtrekkende planer. Du er optimistisk og entusiastisk når det gjelder ideene dine, men vil helst ikke lese det som står med små bokstaver eller studere alle detaljene. Noe som kan gi seg utslag i feilvurderinger. Forsøk å ikke ta så lett på viktige detaljer.

Juni 25, 1998 1 PM(Juni 24, 1998 til Juni 26, 1998)Sol Trig MC

Nå er det muligheter for dyp samhørighet, og for dynamiske, meningsfulle kontakter med andre, særlig med mennesker som har samme mål eller idealer. Mulighet for en lederrolle er også sannsynlig.

Juni 25, 1998 7 PM(Juni 24, 1998 til Juni 26, 1998)Ven Oppos Ura

Emosjonell selvkontroll og følelsen av avstand og ensomhet karakteriserer denne tiden. Du er kjølig objektiv i forhold til dine venner og kjære, og vil klart se svakhetene hos dem i deres rolle som venner eller som kjærester. Du kan være en tanke for kritisk og streng imot disse akkurat nå. Dette er også en tid for å stramme livremmen, og være svært forsiktig med investeringer og utgifter. Å starte en diett kan være positivt nå.

Juni 25, 1998 (Feb 11, 1998 til Aug 3, 1998)Nep Sekst Ura

Denne astrologiske påvirkningen er subtil på en slik måte at den ikke vil føre med seg større forandringer i din ytre livssituasjon, men den er likevel viktig på den måten at den gir næring til forandringer og utviklinger i dine grunnleggende overbevisninger og innstilling til livet. Enten du anser deg selv for å være religiøs og spirituelt orientert eller ikke, vil dine religiøse og åndelige perspektiver bli dypere og modnes nå. Disse perspektivene trenger ikke være knyttet til et spesielt religiøst trossystem eller filosofi. Du blir også mer sensitiv overfor de sentrale spørsmål i livet ditt, og du oppdager tilfredsstillende måter å håndtere disse på. Spørsmål om død, fødsel, avvikende religiøse og kulturelle holdninger, etiske spørsmål – som ærlighet i forretningsforbindelser, etc., vil være noe du blir opptatt av nå. Du kan oppnå en ny forståelse for den religiøse filosofien du fikk innprentet i din barndom, eller for din religiøse holdning per i dag. Du er nå i stand til frigjøre deg fra det som ikke har noen verdi i denne religionen, eller du kan finne ny mening og relevans i religiøse ideologier eller skikker. Disse forandringene er gradvise og subtile gjennom hele denne tiden. Men allikevel, akkurat som en plante eller et barn vokser ørlite hver dag, vil den kumulative effekten i løpet av denne tidsperioden være nokså betydelig. Din sensitivitet og forståelse i religiøse, åndelige og etiske spørsmål kan modnes meget i løpet av denne tidsperioden. Ikke ignorer den voksende interessen for disse spørsmålene; bruk denne muligheten til utvikle en dypere sensitivitet og til å heve den opp på et høyere plan. Du vil sannsynligvis løsne på noen av dine strenge overbevisninger og vaner som har holdt deg innesperret en stund, og gjenoppdage mye av den magien og skjønnheten i livet som du ikke har opplevd siden du var barn. Kanskje den største fordelen med denne astrologiske tendensen er denne mindre innskrenkede, mer liberale, mer fantasifulle, kreative holdning og livsfølelse som kan utvikle seg.

Juni 26, 1998 8 PM(Juni 25, 1998 til Juni 27, 1998)Sol Konj Måne

På denne tid kan du føle det som om du er i feil miljø, verken synkronisert med deg selv eller dine omgivelser. Sammenstøt med andre kan gjøre at du blir nødt til å forandre din innstilling og ofre noe. Det du har å tilby, eller svært gjerne vil gjøre, er ikke i samsvar med det som tilsynelatende er nødvendig. Selv om det ikke er en total krise, vil det være en tid med belastning og press, og som dermed kan være belastende for din helse. En delvis tilbaketrekking for å unngå å overbelaste deg selv og kreftene dine, vil være til stor hjelp nå. Du kan bli oppskjørtet av andre mennesker, eller av begivenheter som finner sted nå.

Juni 27, 1998 1 PM(Juni 26, 1998 til Juni 28, 1998)Merk Sqr Plu

Du har en tendens til å være anspent, “elektrisk”, på høykant, en smule nervøs eller skvetten, og du vil ha behov for å ta deg tid til å puste dypt og finne roen. Imidlertid vil tempoet denne dagen gjøre at det blir vanskelig . Du vil sannsynligvis være for kjapp til å reagere, eller reagere upassende på spørsmålene, prøvene, eksamenene, etc. Hvis du bevisst skrur tempoet ned vil du gjøre det en hel del bedre.

Juni 27, 1998 7 PM(Juni 26, 1998 til Juni 29, 1998)Mars Trig Plu

Du har merkelige ønsker, impulser, og følelser som er vanskelig å beskrive eller forstå. Dine vanlige daglige beskjeftigelser virker triste, meningsløse eller lite tilfredsstillende. Faktisk til den grad at det kan være vanskelig å motivere deg, og konsentrere seg om arbeidet. På den annen side kan du bli i fyr og flamme over et eller annet utenom det vanlige; et ideal, en drøm eller en fantasi som du til vanlig tror er for utopisk til egentlig å gjennomføre. Fantasien din er svært aktiv. Artistisk, kreativt arbeide som utrykker en visjonær, underlig eller fantastisk egenskap, er svært tilfredsstillende for deg på denne tiden.

Juni 28, 1998 10 AM(Juni 27, 1998 til Juni 29, 1998)Merk Sekst Ven

Dette er en gunstig tid til å ta en kort ferie eller hyggelig reise, særlig for å besøke mennesker du virkelig setter pris på. Tonefallet i denne tiden er lyst, vennlig og lett. Positiv kontakt blir knyttet med andre, og du kan kanskje møte en ny venn. Det kan være at du også vil ringe eller skrive til noen du har kjær, rett og slett for å oppmuntre vedkommende, eller for å fortelle at du er glad i han eller henne.

Juni 29, 1998 8 PM(Juni 28, 1998 til Juli 1, 1998)Mars Oppos Nep

Du vipper mellom forsiktighet og utålmodighet, noe som kan skape en del stress og indre kvaler. Du kan begrunne din følelse av å være undertrykket, og ditt så vidt kontrollert hat, med en urettferdig situasjon, et korrupt samfunn, eller forholdene i barndommen (alt etter som det måtte passe). Til syvende og sist er det likevel dine valg og dine egne indre kamper det dreier seg om nå. Hvis du føler deg tappet for krefter og motløs etter dagens strabaser, bør du se etter hvordan du kan forandre på innstillingen din. Akkurat nå vil forsøk på å kjempe med omverdenen være som å stange hodet mot en murvegg!

Juli 1, 1998 6 AM(Juni 30, 1998 til Juli 2, 1998)Sol Sqr Mars

Dine relasjoner er spesielt hengivne og vennlige på denne tiden, og du kan få fordeler sosialt eller materielt ved et tilbud fra av en venn. Dette er en bra tid for fester, sosiale sammenkomster og andre gledelige aktiviteter.

Juli 1, 1998 7 AM(Juni 30, 1998 til Juli 2, 1998)Merk Sqr Jup

Dette er en gunstig tid for å hevde egne behov og ønsker, for å meddele andre det du virkelig har lyst til. Du er skarp, klar, bestemt og verbal. Du klarer ikke å være uvirksom nå; du er moden for utfordringer og intellektuelle aktiviteter, og angriper vanskelige problemer på jobben.

Juli 1, 1998 10 PM(Juli 1, 1998 til Juli 2, 1998)Merk Trig Ura

Dine tanker er temmelig triste og pessimistiske på denne tiden. Du ser all overfladiskhet, alle feil, all tåpelighet, eller hvor upraktiske andre sine planer er. Kommunikasjonen med andre vil også være vanskelig nå, og andre vil motarbeide dine forslag. Du føler deg hemmet og lite meddelsom, og du fornemmer at andre er lite mottakelige. Frustrerende samtaler og følelsen av at du blir oppfattet negativt, er sannsynlig, så du vil være tilbøyelig til ganske enkelt å holde tankene dine for deg selv.

Juli 2, 1998 2 AM(Juli 1, 1998 til Juli 3, 1998)Ven Konj Merk

Dette er en utmerket tid for å arrangere selskap eller ha en fest hjemme. Du føler deg gjestfri, kjærlig, og har behov for å dele på trygghet og hengivenhet med nære venner og familie. Det er en gunstig tid for utbedringer i hjemmet eller for å forskjønne dine omgivelser.

Juli 2, 1998 6 AM(Juli 1, 1998 til Juli 3, 1998)Ven Trig Mars

Forskjeller i stilart, personlig smak, estetisk sans eller verdier er en viktig side ved livet på denne tiden Du kan gjerne føle deg uelsket eller uten betydning på grunn av forskjellene i måtene du og en viktig annen person utrykker sin kjærlighet på. I sosiale situasjoner kan du gjerne føle at du ikke passer inn, at du er klossete, og føler deg ille til mote; kanskje du treffer på en gammel beiler, eller du befinner deg i en sosial setting som er totalt annerledes fra det du er vant til. Du vil være i et forsonende humør, og på en vennlig måte tilpasse deg og gjøre innrømmelser, men du vil føle deg temmelig utilpass innvendig.

Juli 3, 1998 9 AM(Juli 2, 1998 til Juli 4, 1998) Merk Sqr MC

Det er en stor dybde i samtalene dine. Du avslører hemmeligheter eller svært private saker, samt stiller svært inntrengende spørsmål. Overfladiske svar vil ikke tilfredsstille deg nå. Dette er en utmerket tid for å etterforske et innviklet problem eller mysterium, kikke etter noe som er bortkommet eller gjemt, samt til å lære mer om dine egne indre dybder.

Juli 4, 1998 9 AM(Juli 2, 1998 til Juli 5, 1998)Mars Oppos Asc

Du føler deg ikke særlig skarp, konkurranseorientert, eller aggressiv på denne tiden. Avslappende følelser, mottagelighet, passivitet eller planløshet er det som mest sannsynlig råder nå, og du vil ha en tendens til å unngå stressende konfrontasjoner eller situasjoner som krever for mye av deg. Mål og ønsker som normalt ville virket viktige – særlig slike hvor egne interesser står på spill – vil ikke bety så mye nå. Din fantasi er stimulert, og du har behov for aktiviteter og adspredelse som er fargerike, utenom det vanlige, og så absolutt ikke dagligdagse.

Juli 4, 1998 (Juli 2, 1998 til Sep 12, 1998) Mars 7. hus

Du er ikke så villig til å inngå noen kompromisser for harmoniens skyld på denne tiden, du er mindre villig til å ofre dine egne behov og ønsker. Spenninger i ekteskap eller andre nære relasjoner har en tendens til å koke over nå. Hvis du er en litt kranglevoren natur, vil krangler og konfrontasjoner forekomme mer hyppig.

På den positive siden er du mer tilbøyelig til å ta kontakt med noen som du ønsker å ha et forhold til. Du kan på denne tiden starte et forhold som kan vise seg å bli veldig verdifullt. Et forhold der du er den aktive partner.

Juli 4, 1998 (Juli 4, 1998 til Juli 18, 1998) Ven 6. hus

Du har på denne tiden en samarbeidsvillig og åpen holdning. Noe som taler for et harmonisk forhold til dine medarbeidere, til din arbeidsgiver, eller til dine ansatte. Du kan være en fredsstifter (eller til og med en Kirsten Giftekniv) på jobben. Du liker imidlertid ikke å jobbe veldig intensivt. Et hyggelig avbrekk fra rutinene, en kort ferie, kan være gunstig akkurat nå.

Juli 6, 1998 1 PM(Juli 5, 1998 til Juli 8, 1998)Mars Konj Sol

Du opplever et energiutbrudd og er mer sprek, dristig, påståelig og utålmodig denne tiden. Du føler deg ambisiøs og i stand til å gjøre en hel del, og takler utfordringer med hell. Dersom viljen din blir blokkert, kan du imidlertid bli nokså sint. Du er mindre villig til å tilpasse deg og møte andre på halvveien. Din egodrift og konkurransevilje er svært sterk.

Juli 6, 1998 10 PM(Juli 6, 1998 til Juli 7, 1998)Merk Sekst Merk

Intellektuelle uoverensstemmelser eller meningsforskjeller og kolliderende synspunkter forekommer nå. Du kan være nødt til å si hva du har på hjertet og det på en måte som utfordrer, eller virker skremmende på noen. Imidlertid vil ditt sinn være svært aktivt og skarpt, og din vurderingsevne er god, så dette er en gunstig tid til å få unnagjort mentalt arbeid.

Juli 7, 1998 2 AM(Juli 5, 1998 til Juli 8, 1998)Mars Trig Jup

Du er i stand til å gjennomføre krevende, avgjørende handlinger, og du har viljen til å gjennomføre dine prosjekter i denne tiden. Du føler deg i bra fysisk form, og energien strømmer lett. Din kontakt med andre er preget av temperament og dristighet. Du inspirerer andre til å sette i gang, og gruppesamarbeid eller felles prosjekter vil falle heldig ut.

Juli 7, 1998 2 AM(Juli 6, 1998 til Juli 8, 1998)Merk Sekst Mars

Du vil sannsynligvis komme til en svært klar og definitiv beslutning i denne tiden, og la andre vite akkurat hva det er du ønsker. Du er ikke i noe særlig forsonende humør og har ikke noe mot at det bygger seg opp til ubehagelige konflikter når det gjelder å forsvare dine planer, ideer eller ønsker. Du kan snakke eller handle med for stort hastverk nå. Noe som igjen kan føre til at du senere angrer.

Juli 7, 1998 1 PM(Juli 6, 1998 til Juli 8, 1998)Ven Trig Sat

Emosjonell trivsel og tilfredshet karakteriserer denne tidsperioden. Du føler deg avslappet og sorgløs, og dette ville være en utmerket tid for en ferie. Dovenskap, selvtilfredshet og en forventning av at alt vil ordne til det beste uten at du må anstrenge deg, er negative tendenser nå. Du føler deg svært heldig og du vil sannsynligvis være slepphendt eller råflott med pengene dine . Materielle fordeler vil trolig komme lett på denne tiden, men pass på så du ikke blir altfor gavmild eller stoler for mye på fru Fortuna.

Juli 7, 1998 8 PM(Juli 6, 1998 til Juli 8, 1998) Sol Sqr Sat

Du er optimistisk og muligens noe råflott nå. Du er mindre forsiktig enn til vanlig, og føler at ikke noe kan gå galt. Hvis du ellers har tendens til å satse stort, bruke for mye penger, eller gå til ytterpunktene på den ene eller andre måten, vil denne tendensen være forsterket på denne tiden.

Imidlertid vil du også sikte mot høyere mål enn til vanlig, og en svært lovende mulighet eller kontakt kan også dukke opp nå.

Juli 19, 1998 (Juli 1, 1998 til Aug 3, 1998) jup sqr asc

Du klarer å dele dine idealer og åndelige interesser med andre på en svært tilfredsstillende måte på denne tiden. Dersom det er noen du føler ikke forstår deg, er du i denne tiden i stand til å på en effektiv måte formidle dine høyttravende, idealistiske, eller abstrakte ideer som er så viktige for deg. Ved å gjøre dette, blir du også mer bevisst dine egne idealer, og vil også bedre forstå andres.

Dette er også en gunstig tid for å slappe av, og glede seg over en god film eller annen underholdning. Eventuelt å reise til et vakkert, uvanlig eller inspirerende sted.

Aug 3, 1998 (Juni 26, 1998 til Sep 22, 1998)Nep Sqr Jup

Din motivasjon og personlige ambisjoner blir mer opphøyet og idealistiske nå. Du klarer å få et bedre perspektiv på arbeidet ditt. Snarere enn å fokusere på de strengt egoistiske og fordelaktige aspektene ved dine bestrebelser (som for eksempel inntekten din, hvor mye ferie du har til gode, og andre bekvemmeligheter), er du mer opptatt av verdien av den tjeneste du gjør samfunnet. Du kan lese bøker, diskutere med andre mennesker, eller oppleve andre ting som utvider din bevissthet om hvordan arbeidet ditt spiller en integrert del i det å møte samfunnets behov. Dette er en utmerket tid for å forandre dine arbeidsmetoder og din innstilling til arbeidet. Slik at kunder, klienter og andre mottagere av arbeidsinnsatsen din er bedre tjent. Fordi du i denne tiden har lettere for å se dine tjenester fra kundenes innfallsvinkel, vil du lettere klare å iverksette forandringer som forårsaker viktige forbedringer.

Din erkjennelse av et åndelig mål og retning er forsterket nå. Du har fått bedre perspektiv på livet ditt og du føler deg mer sikker på at dine mål er godt gjennomtenkt. Alle muligheter som dukker opp nå vil sannsynligvis hjelpe deg til å forbedre arbeidet ditt og lede deg inn på spor som er meningsfulle for deg. Disse forandringene vil ikke nødvendigvis resultere i lønnsøkning, eller medføre andre personlige fordeler, men de vil hjelpe deg på andre, og kanskje mindre håndgripelige måter, som omtalt overfor.

Din innstilling til arbeidet og ulike prosjekter er temmelig avslappet akkurat nå. Du er lite aggressiv og du har tendens til å la tvilen komme tiltalte til gode. Hvis du har et ansvar for å administrere eller bistå andre, vil din nokså tolerante og avslappede væremåte sannsynligvis falle heldig ut, men gå ikke til ytterligheter, da en udisiplinert og slapp holdning kan utvikle seg blant dine medarbeidere eller ansatte.